Rajatorpan asemakaavamuutos - Rajatorpan pysäköinti, ostoskeskus ja Piikkirinne 1 (nro 002048)

  1. Rajatorpan Ostoskeskus Oy hakee Rajatorpan ostoskeskuksen paikalle 6 - 8 -kerroksisen asuin- ja liikerakennuksen rakentamista. Asuntorakentamista tulisi 5 055 k-m² (kerrosneliömetriä) ja liiketiloja 480 k-m², yhteensä 5 535 k-m². Lisäksi sisäänvedettyyn kattokerrokseen sijoittuisi yhteistiloja (talosauna ja kerhotilat). Hakemusta perustellaan sillä, että rakennuksen tilankäyttö ja rakennustekniikka ovat käytettävyyden ja energiatalouden kannalta vanhanaikaiset, huolimatta siitä, että rakennusta on asianmukaisesti ylläpidetty. Vantaan ostoskeskusten inventoinnissa (2008) ostoskeskus on kuitenkin esitetty suojeltavaksi.
  2. Rajatorpan Huolto Oy hakee taloyhtiöiden valtakirjoilla pysäköinnin järjestämistä SCC Viatek OY:n (2003) laatiman pysäköintiselvityksen mukaisesti (1 autopaikka / asunto). Myös kerrostaloalue on inventoitu (2010). Hakemukset kohdistuvat osittain samaan pysäköintitonttiin 13-84-6 (Piikkikuja 5), joten hakemukset käsitellään yhdessä.
  3. Asunto Oy Piikkirinne 1 hakee rakennuksen korottamista yhdellä tai kahdella kerroksella osoitteessa Piikkirinne 1. Rakennus on tarkoitus peruskorjata ja siihen on tarkoitus lisätä hissit.

Kaupunki on laatinut aluetta koskevia inventointeja. Kaavatyön yhteydessä tutkitaan alueen täydennysrakentamismahdollisuuksia. Kaavassa voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä rakennussuojelusta ja rakennustavasta.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002048 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.09.2011 (PDF)

Inventointiluonnos 15.03.2010 (PDF)

Pysäköintiselvitys (PDF)

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 23.9.2011 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter