Vapaalassa omakotitontteja Kierretien ja Vanhan Hämeenkyläntien väliin (nro 002111)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 20.5.2013
Kaava tullut voimaan 14.8.2013

Vantaan kaupungin yrityspalvelut hakee omakotitonttien kaavoittamista Vapaalaan Kierretie 15 - 17:n ja Vanha Hämeenkyläntie 4d- kohdalle Hohtimet-nimiseen puistoon.

Nykytilanne

Alue on nyt metsää. Alueella on kevyen liikenteen raitti ja polkuja. Maastoltaan alueella on kallioalueita ja siirtokivi. Voimassa olevassa asemakaavassa kaavamuutosalue on puistoa ja lähivirkistysaluetta, pieneltä osin katu- ja tiealueita.

Mikä alueella muuttuu

Alueelle on tarkoitus rakentaa omakotitaloja. Kyseessä on yleiskaavan mukainen täydennysrakentamiskohde. Yleiskaavassa alue on pientaloaluetta A3. Kaupungin tavoitteena on luovuttaa vuosittain 50 omakotitonttia rakentamiseen.

Maanomistus

Vantaan kaupunki

Kaavan asiakirjat nro 002111

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Rakentamisohje (PDF)

Luonnos nähtävillä 3.10.-1.11.2011 (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.9.2010 (PDF)

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 14.8.2013 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter