Usvatien tontilleajo Vantaanlaaksossa (nro 001922)

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 14.2.2011
Kaava tullut voimaan 27.4.2011

Esa-Pekka Pennanen ja Tuija Järvenkallas-Pennanen (Usvatie 2) hakevat Usvatien länsipäässä olevan katualueen muuttamista tontille ajon sallivaksi. Katualue on vastapäisen kiinteistön (Usvatie 1) omistuksessa. Usvatie 2:n asukkaat hakevat asemakaavassa jalankulku- ja pyöräilykaduksi merkityn katualueen muuttamista osittain tontille ajon sallivaksi, jolloin tontilleajo voitaisiin järjestää siitä kohtaa, johon se on rakennettu. Kaavamuutosalueeseen sisältyvät Usvatiehen rajoittuvat tontit, siltä varalta, että tonteille on tarpeen asettaa liittymäkielto Vanhalle Nurmijärventielle. Hakijat perustelevat hakemustaan seuraavasti: "Usvatien läpiajo on kesäaikaan estetty, mutta talviaikaan esteet poistetaan aurauksen tieltä. Talviaikaan Usvatietä käytetään jatkuvasti läpiajoon. Osa autoilijoista ei varmaankaan huomaa ajavansa pyörätietä pitkin. Jos Usvatie kavennettaisiin esittämällämme tavalla, niin että auraustraktori juuri mahtuu kulkemaan, ei kukaan ainakaan huomaamattaan ajaisi pyörätiellä."

Nykytilanteen kuvaus

Voimassa olevassa asemakaavassa Usvatien länsipää on yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katualueen osa. Liikennemerkillä kulku on sallittu vain jalankulkijoille, polkupyörille ja mopoille. Katualueen omistaa tältä osin As Oy Vantaanrinne (kiinteistö 411-3-77, Usvatie 1). Rakennusluvassa Usvatie 2:n tonttiliittymä on osoitettu nykyistä idemmäksi, mutta liittymä on rakennettu asemakaavan ja rakennusluvan vastaisesti jalankulku- ja pyöräilykadun kohdalle. Tästä syystä rakennustyön loppukatselmusta ei ole voitu tehdä. Nykyisin ajo Usvatie 2:n tontille tapahtuu tieliikennelain vastaisesti ajamalla jalankulku- ja pyörätie -liikenne-merkkiä vastaan. Talvisin, kun pylväsestettä ei kadun kunnossapidon vuoksi ole, Usvatien kautta esiintyy laitonta läpiajoa.
Usvatien liittymä Vanhalle Nurmijärventielle sijaitsee rinteessä ja on liittymäpaikkana huono.

Kaavan asiakirjat nro 001922

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.8.2007 (PDF)

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 27.4.2011 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter