Pientaloja Ainontielle (nro 002029)

Kaupunginvaltuusto on 8.3.2010 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 28.4.2010

Ainontie 10 (korttelin 12010 tontin 2) omistajat hakevat työpaikkatontin käyttötarkoituksen muuttamista yleiskaavan mukaiseen pientalokäyttöön kolmen asuintalon rakentamista varten. Rakennusoikeus säilyy nykyisellään.

Kaavan tarkoitus

Tontin omistaja haluaa rakentaa nykyisen omakotitalon tilalle neljä paritaloa. Tontin rakennusoikeutta on paljon käyttämättä, joten tontti on tähän asti ollut vajaakäytössä.

Tiivistelmä

Muutoksella haetaan mahdollisuutta asumisen täydennysrakentamiselle. Nykyinen asemakaava sallii tontilla teollisuus- ja varastorakennuksia ja niiden hoidon kannalta välttämättömiä asuntoja.Arkkitehtuuritoimisto Kirsti ja Markku Klami Oy on laatinut tontille suunnitelman, jossa nykyinen asuinrakennus on purettu tilalla on neljä paritaloa. Tontin käyttötarkoitusmerkinnäksi tulee erillispientalojen korttelialue AO, nykyinen tonttitehokkuus e=0,4 säilyy, samoin kerrosluku II. Autopaikka- ja melunsuojausmääräyksiä tarkistetaan.

Nykytilanne, lähtötiedot

Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Hyväksytyssä yleiskaavassa alue on pientaloaluetta A3. Voimassa olevassa asemakaavassa nro 120100 (vahv. 22.1.1982 ) kaavamuutosalue on ympäristöä häiritsemättömien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta TY-4. Muutoksen kohteena olevan tontin pinta-ala on 2602 m². Tonttitehokkuus on e = 0,4 ja rakennusoikeus 1041 k-m². Tontilla on vuonna 1955 rakennettu kaksikerroksinen, 130 k-m² kokoinen omakotitalo. Kaavamuutoksen kohteena oleva tontti rajoittuu pohjoisessa TY-4 -merkinnän mukaiseen pienteollisuustonttiin, idässä ka-tualueeseen, etelässä kaupungin omistamaan VU-merkinnän mukaiseen urheilukenttään ja lännessä opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeseen Yo, joka on kaupungin omistuksessa ja on yleiskaavassa pientaloaluetta. Tontti on yksityisessä omistuksessa.

Kaavan asiakirjat nro 002029

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.7.2008 (PDF)

Lisätietoja

Mikko Järvi
kaavoitusinsinööri
050 302 9416
mikko.jarvi@vantaa.fi

Julkaistu: 28.4.2010 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter