Raappavuorenrinteelle uusia asuinkerrostaloja (nro 002449)

Viistoilmakuvaistutus
Viistoilmakuvaistutus, 15.2.2021 Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy

Suunnittelualue käsittää asuinrakennusten korttelialueen (Raappavuorenrinne 2), länsipuolisen virkistysalueen, Kiskanpuiston sekä katualueita. Asuinrakennukset puretaan ja tilalle suunnitellaan tehokkaampi asuinkerrostalojen kortteli.

Kaavamuutosalue

Alue sijaitsee Raappavuorentien ja Raappavuorenrinteen itä- ja pohjoispuolella. Alustava suunnittelualue käsittää nykyisen asuinrakennusten korttelialueen Raappavuorentien ja asuinkorttelin välisen puistoalueen sekä Kiskanpuiston alueen (VK) kaupunginosassa 16 Martinlaakso. Asuinrakennusten korttelialueella sijaitsee yksi vuonna 1974 ja kolme vuonna 1973 valmistunutta asuinrakennusta ja näiden lisäksi Kiskanpuistossa sijaitsee kioskirakennus.

Hakijan tavoitteet

Asemakaavamuutosta hakee Kiinteistö Oy M2-Kodit c/o Y- Säätiö. Maanomistajan tavoitteena on laatia hakijan ja kaupungin alueelle asemakaavamuutos, jossa hakijan ja kaupungin alueet muodostavat yhdessä Raappavuorentien varren kaupunkikuvaa ja asuntoalueen näkyvyyttä parantavan kokonaisuuden.

Tavoitteen edellytyksenä on nykyisten vuokra-asuntokäytössä olevien asuinrakennusten purkaminen ja korvaaminen tehokkaammalla kerrostalokorttelilla. Asumisen tavoitteeksi on viitesuunnitelmaluonnoksissa esitetty alustavasti noin 37 000–44 000 k-m2 ja rakennusoikeus muodostuisi lamelli- ja pistetaloista. Rakentaminen tulee olemaan enintään 12-kerroksista.

Kaupungin tavoitteet

Kaupungin tavoitteena on täydennysrakentaminen olemassa oleville alueille, erityisesti radanvarsien keskustoihin ja joukkoliikennevyöhykkeille. Valmisteilla oleva yleiskaava ohjaa täydennysrakentamista nykyisen rakenteen sisään tai sen välittömään läheisyyteen.

Kaupunkikuvallisena tavoitteena on kehittää Raappavuorentien kaupunkireunaa olevan rakenteen puolella kaupunkimaisemmaksi. Tavoitetta edistetään kaavahankkeessa tutkimalla kokonaisuutena asuinrakennusten korttelin 17550 ja Raappavuorentien itäpuolella olevan alueen täydennysrakentamista ja samalla nostamalla rakennusoikeutta.

Rakennukset toteutetaan korkeatasoisesti ja ne täydentävät ympäröivää kaupunkirakennetta mm. arkkitehtuurinsa, massoittelunsa sekä julkisivuvärityksen puolesta.

Kaavatyön yhteydessä laaditaan vihertehokkuuslaskemat, hulevesien hallintasuunnitelma ja pihasuunnitelma. Korttelin sisälle muodostuu vehreä ja viihtyisä sisäpiha.

Kaavan numero 002449 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2.3.2021

Lisätietoja

Anna Hakamäki
asemakaavasuunnittelija
050 318 1629 sähköposti
anna.hakamaki@vantaa.fi

Julkaistu: 24.2.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter