Varistoon Matkatielle sähköasema (nro 002443)

Kaupunginvaltuusto on 15.6.2021 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 17.8.2021

Kaava-alueen sijainti.

Varistoon Matkatielle haetaan erityisalueen asemakaavoittamista lähivirkistysalueelle sähköasemaa varten. Samalla asemakaavaa ajantasaistetaan muiltakin osin.

Uusi sähköasema tarvitaan 2022 – 2023.

Sijainti

Matkatie 2 – 4 ja Raappavuorentie 38.

Nykytilanne

Alueella on lämpövoimala, hiilivarasto ja sähkölinja. Lähivirkistysalueella on sekapuustoa ja pieni kalliopaljastuma. Ei arvokkaita luontokohteita. Lähivirkistysalueen tiemelutaso on 55 – 75 dB jal entomelutaso 50 – 55 dB. Matkatie on osa keskiaikaista Suurta Rantatietä eli Turun – Viipurin maantietä. Matkatiellä on kunnallistekniikkaa.

Hakija

Vantaan kaupungin kiinteistöt ja tilat.

Kaavan asiakirjat nro 002443

Kaavakartta ja määräykset
Selostus
Kaupunkisuunnittelulautakunta 4.5.2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.3.2020

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 17.8.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter