Vantaankosken myllylle hotelli (nro 002101)

Kuva alueen rakennuksista

Mylly kunnostetaan tapahtumakäyttöön ja sen viereen rakennetaan hotelli. Navetta puretaan ja sen paikalle rakennetaan ravintola- ja saunarakennus.

Sijainti: Kuninkaantie 35, 37, 41 ja Vantaankoski.

Nykytilanne

  • Vantaankosken mylly (1892) on kohdannut tuhopolton ja ilkivaltaa. Navetta (1928) on tyhjillään.
  • Alueella on Suuren Rantatien vanha tielinja (keskiaikainen Turun – Viipurin maantie), pato, vanha
  • Vantaan masuunin (1838) paikka ja kuonaa sekä Vanda fbk:n paloasema (1909) ja kaksi asuinrakennusta (1920, 1969)
  • Kosken pohjoispuolella on vanha siltapaikka.
  • Alue kuuluu Myllymäen kylään (mainitaan 1543).
  • Vantaankoski on osa Natura-aluetta.
  • Vantaan Masuunin alue on muinaisjäännösalue.
  • Pato on tarkoitus osittain purkaa.
  • Koskella on kalastuspaikka.
  • Alueella on tie- ja lentomelua.

Maanomistus

Vantaan kaupunki, Vanda Frivilliga Brandkår rf., Suomen valtio / Uudenmaan ELY-keskus

Hakija

Vantaan kaupungin kiinteistöt ja tilat.

Kaavan asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.8.2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.2.2020

Meluselvitys 31.8.2021, Ramboll

Myllyn ja padon rakennushistoriaselvitys 28.10.2020, Kaupunginmuseo

Masuunin arkeologinen tutkimus 17.9.2020, Kaupunginmuseo

Lepakkoselvitys 4.8.2020, FCG

Masuunin tarkkuusinventointi ja koekaivaus, Museovirasto 2010

Asukasyhteistyö

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 26.8.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter