Hämevaarassa pientaloasumista Vaakapuistoon (nro 002398)

Asemakaavamuutoksessa Vaakapuiston puistoalueet muutetaan asuinpientalojen korttelialueiksi AP. Korttelien rakennusoikeudeksi noin 8 120 k-m2 ja keskimääräiseksi tonttitehokkuudeksi noin e = 0,41. Suurin kerrosluku on kaksi (II). Rakennukset on rakennettava polveillen ja värittäen omakotimaiseksi.

Rakennukset suojaavat eteläpuolisia pihoja ja omakotitontteja Rajatorpantien tiemelulta. Rakennukset ovat rivitaloja, mutta näyttävät townhouse-tyyppisiltä omakotitaloilta, koska rakennusmassa polveilee ja asunnot ovat erivärisiä. Leikki- ja oleskelupihat rytmittävät talojonoa.

Melusuojausta täydennetään talousrakennuksin ja osin lyhyillä pihoja rajaavilla meluaidoilla.

Kullakin asuntopihalla on 1 ap/asunto. Lisäksi 0,5 ap/asunto on tontin etelärajalla kulkevalla ajoyhteydellä, jota reunustaa mongolianvaahterarivi. Uudet tontit aidataan nykyisiä omakotitontteja vastaan pensasaidalla niiltä osin, kun aitaa ei ole.

Lähtötilanne

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on puistoalueita P ja osin katualuetta. Alue on metsää ja toimii lähinnä Rajatorpantien suojaviheralueena. Läntisessä Vaakapuistossa kulkee polku. Itäisessä Vaakapuistossa on puunkaatoja ja risukkoja eikä siellä kulje polkua. Vaakatien itäpäässä on heikkokuntoinen, alamittainen ja jyrkkä silta, johon on törmätty. Silta johtaa vain bussipyysäkille, joka siirretään lähemmäksi Vihdintietä. Siten silta on tarpeeton ja voidaan purkaa.

Alue on yli 55 dB tiemelualuetta. Rajatorpantielle tulee syksyllä 2022 tiheä bussiliikenne.

Hakija

Vantaan kaupungin kiinteistöt ja tilat hakee asemakaavamuutosta kahden Vaakapuiston muuttamiseksi pientaloasumiseen.

Kaavan nro 002398 asiakirjat

Selostus. Valmisteluaineisto joka koskee 31.8.2020 päivättyä asemakaavaluonnosta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 31.8.2020

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma 3.4.2018

Valmisteluaineisto nähtävillä 1.9. – 5.10.2020

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 1.9.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter