Martinlaakson Raappavuorentien oikaisu (nro 002297)

Mitä alueelle suunnitellaan?

Raappavuorentien ja Martinlaaksontien risteysaluetta parannetaan ja Raappavuorentietä oikaistaan noin 200 metrin matkalta. Nykyisellään tie tekee jyrkän mutkan sekä risteyksen etelä- että pohjoispuolella. Risteys muutetaan liikennevalo-ohjatuksi kanavoiduksi T-liittymäksi. Samalla läheisen Raappavuorenreuna-nimisen tonttikadun linjausta joudutaan siirtämään viereisen pysäköintitontin läpi. Risteyksen pohjoispuolelle rakennetaan Raappavuorentien alikulku, joka lisää kevyen liikenteen turvallisuutta ja parantaa yhteyttä Raappavuoren virkistysalueelle.

Laajametsä-nimisen viheralueen reunaa muutetaan eteläosastaan katualueeksi. Vastaavasti katualue risteyksen länsipuolella muutetaan tarpeettomana viheralueeksi. Viheralueiden kaavamerkintöjä tarkistetaan nykyaikaisiksi. Martinlaaksontie 42:ssa sijaitsevalle rivitalotontille rakennetaan oma Kolokallionkuja-niminen tonttikatu nykyisen Raappavuorentien ajoliittymän poistumisen vuoksi.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002297 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.1.2018

Kiertoliittymä 18.3.2013

Lisätietoja

Mikko Järvi
kaavoitusinsinööri
050 302 9416
mikko.jarvi@vantaa.fi

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 2.10.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter