Petikkoon huoltoasematontit Klinkkerikaarelle (nro 002348)

Kaupunginvaltuusto on 4.3.2019 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 5.6.2019

Pysäköintitontti muutetaan kahdeksi huoltoasema- ja liikerakennustontiksi ). Tontille voi sijoittua myös esimerkiksi autopesula. Tontin länsiosassa toimii Gasum Oy:n kaasuntankkausasema määräaikaisella poikkeamisluvalla vuokra-alueella. Tontti on kaupungin omistuksessa. Alue sijaitsee Klinkkerikaaren ja Petikontien rajaamalla alueella

Pysäköintitontti on rakentamaton. Muutoksella tontin käyttötarkoitus muuttuu kaupallista toimintaa paremmin tukevaksi ja kaupungille tuottoisammaksi. Kaupungilla ei juurikaan ole tarjolla huoltoasematoimintaan osoitettuja tontteja. Kortteli on pieni, kerrosalaa on 150 k-m². Kaasuntankkausasema toimii kaupungilta vuokratulta alueella, nykyinen vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2026 loppuun saakka.

Kaavan hakija ja maanomistus

Vantaan kaupunki, kiinteistöt ja asuminen.

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaavatyö on tehty kaupungin työnä.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002348 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus
Kaupunkisuunnittelulautakunta 5.11.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.8.2017

Lisätietoja

Mikko Järvi
kaavoitusinsinööri
050 302 9416
mikko.jarvi@vantaa.fi

Julkaistu: 5.6.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter