Päivittäistavarakauppa Vapaalantielle (nro 002345)

Kaupunginvaltuusto on 28.5.2018 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 16.8.2018

Kaupungin omistama tontti Vapaalantie 4:ssä myydään Lidl Suomi Ky:lle päivittäistavarakaupan rakentamista varten. Lidl Suomi Ky valittiin kaupan toimijoiden haussa ja kaupunkisuunnittelulautakunta myönsi suunnitteluvarauksen 21.8.2017. Naapuritonttiin liitetään määräala.

Alue sijaitsee osoitteessa Vapaalantie 2 ja 4 Vihdintien, Rajatorpantien ja Vapaalantien rajaamalla alueella ja rajoittuu pohjoisosastaan viereiseen tonttiin.

Asemakaavan muutos

Vuonna 2015 laaditun Vantaan kaupan palveluverkkoselvityksen perusteella kaupunki päätti tarjota Länsi-Vantaalta kahta tonttia uusien päivittäistavarakauppojen sijaintipaikoiksi. Toinen niistä sijaitsee Vapaalantie 4:ssä ja toinen Vantaanlaaksontie 34:ssä.

Rakentamaton teollisuustontti muutetaan liiketilakäyttöön ja Lidl Suomi Ky toteuttaa tontille päivittäistavarakaupan. Kerrosala vähenee muutoksen myötä 5800 k-m²:llä 3000 k-m²:iin. Naapuritontin Vapaalantie 2 rakennusoikeutta lisätään 500 k-m² 6420 k-m²:iin.

Tontit sopivat yhteisestä vuorottaispysäköinnistä tonteilla. Tonttien läpi rakennetaan yleiselle jalankululle varattu alueen osa, joten jalankulkuyhteys Vihdintien alikulun ja Nuijatien välillä paranee.

Kaavan hakija

Vantaan kaupungin kiinteistöt ja asuminen.

Maanomistus

Päivittäistavarakaupalle tarkoitettu tontti on kaupungin omistuksessa. Määräalan ja viereisen tontin omistaa Kiinteistö Oy Vantaan Vapaalantie 2.

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun ovat Lidl Suomi Ky:n konsultteina osallistuneet Innovarch Oy ja Ramboll Oy.

Kaavan sijainti

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002345 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.4.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.4.2017

Lisätietoja

Mikko Järvi
kaavoitusinsinööri
050 302 9416
mikko.jarvi@vantaa.fi

Julkaistu: 1.6.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter