Myyrmäessä Virtakujalle kerrostalo (nro 002305)

Kaupunginvaltuusto on 12.11.2018 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 16.5.2019

Autopaikkojen korttelialue LPA muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK, jolle rakennetaan kahdeksankerroksinen ja 5 660 k-m² suuruinen kerrostalo. Samalla kaavoitetaan Uomapolku Virtakujalta Uomarinteelle.

Alue sijaitsee Virtakuja 2 – 4, Uomarinne ja Myyrmäenraitti 8.

Myyrmäen Huolto Oy hakee asemakaavamuutosta niin, että Virtakujan pysäköintitontille voitaisiin rakentaa kahdeksankerroksinen kerrostalo. Myyrmäen Huolto Oy:llä on esisopimus Sato Oy:n kanssa.

Kaupungin tavoitteena on asemakeskusten kehittäminen. Louhelan rautatieasemalle on matkaa 500 metriä. Tontti sijaitsee Kuohupuiston vieressä.

Virtakuja 4:n tontti, joka on nyt autopaikkojen korttelialuetta LPA, muuttuu asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK. Tontille saa rakentaa 5 660 k-m² suuruisen kerrostalon, jonka suurin kerrosluku on kahdeksan. Taloon tulee omistus- ja vuokra-asuntoja yhteensä 114 kpl, joiden keskikoko on 43 h-m².

Uusi talo sijoittuu Virtakujan päähän, jossa olevat siirtolohkareet säästetään. Uudet autopaikat sijoittuvat talon sisään.

Rakennuksen julkisivut ovat väribetonia tai rappausta ja julkisivujen väritys vaihtelee eri suuntiin. Samaan linjaan pohjoisemmaksi on rakennettu vastaavankorkuinen ja -levyinen kerrostalo.

Virtakuja 2:n tontti on asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta AL. Tontilla on kahdeksankerroksinen talo, jonka käytössä on nyt 50 autopaikkaa. Kaavamuutoksessa tontille on varattu 52 autopaikkaa, joista liiketilalle 2 autopaikkaa. Autopaikkojen sijoitus sallitaan tonttijaosta riippumatta.

Tonttia laajennetaan, jolloin pääosa autopaikoista sijoittuu omalle tontille.

Samalla Virtakujan ja Uomarinteen välille kaavoitetaan jalankulku- ja pyöräilykatu, Uomapolku. Tällöin lähivirkistysalueelle varattu ulkoilureitti muuttuu katualueeksi ja nykyinen ulkoilutie siirtyy koulutontilta tulevalle katualueelle.

Uomarinteen koulun tontilla tarkistetaan autopaikkanormi, joka on nyt sidottu oppilasmääriin, vaikka kyseessä on alakoulu.

Kaavan hakija

Myyrmäen Huolto Oy Maanomistus Myyrmäen Huolto Oy, Asunto Oy Myyrinmutka / Sato Oy ja Vantaan kaupunki

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaupungin asiantuntijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun ovat osallistuneet Sato Oy, Ncc Oy ja konsulttina Optiplan Oy.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002305 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus
Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.6.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2017

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.4.2016

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 14.11.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter