Vantaanlaaksossa omakotitontteja Viirikujalle (nro 002301)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 22.8.2016
Kaava tullut voimaan 19.10.2016

Viirikuja

Viirikujalla ryhmärakentamistontti, jota ei ole saatu kaupaksi muutetaan neljäksi omakotitontiksi. Samalla Viirikujan päässä rakenteilla olevien tonttien asemakaava ajantasaistetaan myönnettyjen poikkeamis- ja rakennuslupien mukaiseksi.

Asemakaavamuutos

Korttelissa 18057 Viirikuja 6:n tontti on erillispientalojen korttelialuetta AO. Tonttitehokkuus on nyt e= 0,25 kuten naapuritonteilla. Tontin rakennusoikeus on nyt 550 k-m2 kahteen kerrokseen. Tontti on rakentamaton.

Alue jaetaan neljään tonttiin niin, että kullekin tontille saa rakentaa 140 k-m2. Kokonaisrakennusoikeus kasvaa 10 k-m2. Tonttitehokkuudeksi tulee e= 0,26. Suurimpana kerroslukuna säilyy kaksi. Tonteille saa rakentaa puutaloja.

Korttelissa 18059 asemakaava ajantasaistetaan vastaamaan myönnettyjä poikkeamis- ja rakennuslupia. Korttelissa on rakenteilla suunnittelu- ja toteutuskilpailun pohjalta yksikerroksisia rivitaloja.

Kaavamerkintä erillispientalojen korttelialue AO muutetaan asuinpientalojen korttelialueeksi AP ja autopaikkojen korttelialueeksi LPA. Voimassa olevan asemakaavan rakennusoikeus 2500 k-m2 korottuu 2868 k-m2:iin. Keskimääräinen tonttitehokkuus e = 0,25 vastaa naapuritonttien rakentamista. Tonteille on rakenteilla puutaloja.

Pieni osa Nybackanpuistoa muutetaan jalankulkukaduksi siltä osin kuin sille on jo rakennettu kevyen liikenteen väylä.

Kyseessä on asemakaavan toteuttamista helpottava tarkistus.

Kaavan hakija

Vantaan kaupunki

Maanomistus

Vantaan kaupunki sekä Asunto Oy Vantaan Paratiisiomena, Asunto Oy Vantaan Amorosa ja Asunto Oy Vantaan Pirja.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002301 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.02.2016

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 18.10.2016 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter