Askisto 5, Pikkujärvi, Kakolanmäki (nro 200500)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.5.2015
Kaava tullut voimaan 12.8.2015

Omakotitontteja Askistoon ja yritystonttien muutos Petikkoon

  • Askistoon ja Petikkoon laaditaan asemakaavaa, jonka tavoitteita ovat Vihdintien tiealueen asemakaavoitus Vihdintien kehittämissuunnitelman (2008) mukaisesti
  • Pikkujärven ja Kakolanmäen luonnonsuojelualueiden (2012) osoittaminen asemakaavassa
  • omakotitonttien kaavoitus Lehtokujan eteläpäähän ja Askistontie 22:n kohdalle
  • Tiilipojanlenkki 8:n hotelli- ja liiketontille haetaan myös teollisuus- ja varastorakentamista
  • Tiilipojanlenkki 9:n liike- ja toimistotontille haetaan myös teollisuus- ja varastorakentamista.
  • Alue sijaitsee Vihdintien molemmin puolin Kehä III:n ja Askiston liittymän välissä.
  • Kaavasta on erotettu asemakaava nro 261500 Petikonniitty, joka käsittää myös Vihdintien tiealueen välillä Kehä III - Askistontie sekä Tiilipojanlenkki 8:n ja 9:n toimitilatontit.

Kaava-aloitteet

Asemakaavan tarkoituksena on Vihdintien kehittämisselvityksen (Uudenmaan ELY-keskus 2008) toteuttaminen sekä asemakaavan ajantasaistaminen jo perustettujen Pikkujärven ja Kakolanmäen luonnonsuojelualueiden (Uudenmaan ELY-keskus 2012) osalta. Lisäksi tavoitteena on kaavoittaa Lehtokujan päähän yleiskaavan mukainen pientaloalue sekä Tiilipojanlenkki 8:n ja 9:n liike- ja toimistotontille myös teollisuus- ja varastorakentamista.

Nykytilanne

Alueella on Vihdintie, Pikkujärvi, Pikkujärvenniitty, Lehto ja Kakolanmäki. Alueella on merkittäviä luontokohteita, historiallisen ajan muinaisjäännöksiä ja rakennuskulttuurikohteita. Alue on osa laajempaa maisemallisesti arvokasta aluetta.

Kaavan asiakirjat nro 200500

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 11.5.2015 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter