Vantaanlaaksossa tontin täydennysrakentamista Lyhtykujalla (nro 001831)

Kaupunginvaltuusto on 26.4.2010 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 11.8.2010

Sijainti

Lyhtykuja 2.

Kaavamuutoshakemus

Voimassaolevassa asemakaavassa alue on asuntorakennusten korttelialu-etta (A23). Kuhunkin rakennukseen saa sijoittaa enintään kaksi asuntoa. Rakennuksia voidaan liittää toisiinsa kevyin rakennelmin kuten avonaisin katoksin. Asemakaavan muutoksessa alue on erillispientalojen korttelialuetta (AO), jolle saa rakentaa yhden ja kahden asunnon taloja, mutta ei katoksilla toisiinsa kytkettyjä erillispientaloja. Lisäksi annetaan kaavamääräykset julkisivuista ja katoista. Tällöin tuleva rakentaminen sopii ympäristöön.

Rakennusoikeus kasvaa 700 k-m²:sta 860 k-m²:iin (lisäys 160 k-m²). Suurin sallittu kerrosluku kaksi (II) säilyy. Lentomelu- ja autopaikkamääräykset ajanmukaistetaan. Lisäksi Vanhalle Nurmijärventielle
määrätään liittymäkielto ja pohjavesialueesta annetaan informatiivinen määräys.

Kaavan asiakirjat nro 001831

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.2.2006 (PDF)

Luonnos (PDF)

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 11.8.2010 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter