Kelokuusenmäki (nro 002156)

Kaupunginvaltuusto on 16.12.2019 hyväksynyt
Kaava tullut osittain voimaan 4.3.2020 ja 22.4.2020

Asemakaavan muutokset 002156 ja 002418

Mitä alueelle suunnitellaan?

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kahden asuinkerrostalokorttelin ja pysäköintilaitoksen rakentaminen sekä Myyrmäen Huollon huoltotontin uudistaminen tulevan Luhtitien (nykyisen Uomatien) eteläpuolelle täydennysrakentamisalueelle sekä Luhtitien itäosan ja sen ylittävän hiihtosillan rakentaminen yleiskaava 2007 mukaisesti. Kaava edellyttää maakaasuputken siirtoa. Kelokuusenmäen lähivirkistysalue merkitään luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi ja alueelle merkitään kaksi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Kortteleihin esitetään asuinrakentamista 17 000 k-m² (noin 340 asuntoa), asumista palvelevalle huoltotoiminnalle 1500 k-m². Liiketilaa edellytetään 100 k-m².

Asemakaavan kumoaminen nro 002418 oli aiemmin nimellä Myyrmäen Huollon tontti.

Kaavaan liittyy maankäyttösopimus.

Aikaisemmat osallistumiset

Raappavuorentien ja Uomatien risteyksessä olevaa yleiskaavan täydennysalueita koskien on suoritettu aikaisemmin neljä osallistumista. Kaavatöiden nimet ovat kaupunkisuunnittelun v. 2019 työohjelmassa: 002049 Raappavuorenpuisto (kaupunkisuunnittelulautakunnassa 19.8.2019), 002156 Kelokuusenmäki, josta irrotettiin 19.3.2019 Myyrmäen huollon tontti omaksi kaavamuutokseksi nro 002418.

Aluetta suunnitellaan kokonaisuutena, ja kaavamuutokset voidaan tarvittaessa käsitellä yhtenä kaavana. Kaavat saattavat edetä myös erillisinä.

Asemakaava 141100 Luhtitie liittyy läheisesti kyseessä oleviin kaavahankkeisiin ja sitä käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa 19.8.2019.

Kirjallisen mielipiteen sai jättää 29.8.2019 mennessä.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002156 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Mielipiteiden koonti ja vastine 16.9.2019

Meluselvitys 1.8.2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.3.2019

Asukastilaisuuden esitys 27.3.2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.1.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.09.2009

Lisätietoja

Anne Olkkola
asemakaava-arkkitehti
043 826 8456
anne.olkkola@vantaa.fi

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 18.1.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter