Kaivokselassa katualue liitetään tonttiin (nro 002072)

Kaupunginvaltuusto on 18.4.2015 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 18.04.2016

Alue sijaitsee osoitteessa Laitilankuja 7.

Osa Laitilankujan katualueesta liitetään viereiseen tonttiin 16201-7. Kaupunki teki vuonna 2008 katualueesta haltuunottopäätöksen muodostaakseen yleisen kadun, mutta päätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus ja päätös kumottiin. Tästä huolimatta alue siirtyi kaupungin omistukseen vuonna 2010. Tontilla sijaitseva asuinrakennus on moderni rakennuskulttuurikohde ja se suojellaan. Kadun osa, joka on tarkoitettu jalankulkuun jajolla huoltoajo on sallittu, muutetaan merkinnöiltään nykymääräyksiä vastaavaksi.

Kaavamuutoksen lähtökohtana oli muuttaa tarpeettomaksi katsottu katualue tonttiin. Alun perin katualue on tarkoitettu jalankulkuyhteydeksi Kaarenmäki-nimiseen puistoon. Puistoon pääsee myös Helsingin puolen puiston kautta sekä Kaarenmäenkujaa pitkin sekä suoraan Vanhalta Kaarelantieltä.

Samalla todettiin, että tontilla oleva asuinrakennus on Vantaan modernin rakennuskulttuurin 1930- 1979 (Amanda Eskola 2002) kohde. Tästä syystä rakennus inventoitiin tarkemmin ja sen perusteella suojellaan. Suojellulla rakennuksella ei ole rakennusoikeutta.

Nykyisen autotallin ja talousrakennuksen kohdalle on merkitty 110 k-m² talousrakennusala.

Kaavan hakija

Tontin omistajat Anu ja Seppo Valojärvi sekä Vantaan kaupunki.

Maanomistus

Hakijat omistavat tontin. Katualue on siirtynyt kaupungin omistukseen.

Kaavatyö on tehty kaupungin työnä.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan asiakirjat nro 002072

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 03.03.2010 (PDF)

Lisätietoja

Mikko Järvi
kaavoitusinsinööri
050 302 9416
mikko.jarvi@vantaa.fi

Julkaistu: 22.4.2016 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter