Martinlaaksossa Laajavuoren koulutontille päiväkoti, kerrostaloasumista ja liiketilaa (nro 002031)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.12.2015
Kaava tullut voimaan 17.2.2016

Suunniteltavana oleva alue sijaitsee Martinlaakson kaupunginosassa korttelin 17567 tontilla 3. Pohjoisessa aluetta rajaa Laajavuoren puisto, idässä Laajaniitynkuja, lännessä Raappavuorenkuja ja etelässä Martinlaaksonpolku. Tontilla sijaitsee kaksi koulurakennusta sekä urheilukenttä. Martinlaakson koulu on peruskorjattu ja laajennettu muutama vuosi sitten. Koulurakentaminen on tehty voimassa olevan asemakaavan pohjalta, mutta sen alue päivitetään uuteen asemakaavaan. Laajavuoren koulu on tarkoitus purkaa huonokuntoisuuden vuoksi. Koulurakennukselle on myönnetty purkulupa.

Tavoitteet

Vantaan kaupunki on hakenut asemakaavan muuttamista siten, että Laajavuoren koulun alueelle osoitetaan sekä päiväkoti että uutta asuinkerrostalorakentamista. Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa tontille arkkitehtuuriltaan ja toteutettavuudeltaan laadukasta asuinkerrostalorakentamista noin 15 000 – 18 000 kem2. Suunnittelussa pyritään löytämään alueen henkeen ja kaupunkikuvaan sopiva ratkaisu, joka tarjoaa sekä vuokra- että omistusasuntoja. Kaavamuutosta tehdään erillään eteläpuolisen alueen (Martinkeskuksen tontti, kaavamuutos 002178) kaavamuutoksesta, mutta suunnitelmien yhteensovittamisesta järjestään tarvittavia kokouksia.

Suunnittelun tavoitteena on luoda korkeatasoinen asuinkorttelikokonaisuus, jossa toiminnalliset, arkkitehtoniset, tekniset ja taloudelliset vaatimukset on ratkaistu tasapainoisesti. Suunnitelman keskeinen lähtökohta on luoda Martinlaaksoon keskustakortteli, jossa kohtaavat eri-ikäiset ja eri elämänvaiheessa olevat ihmiset sekä palvelut ja virikkeellinen urbaani katuympäristö.

Kaavamuutosalueen keskiosaan pallokentän itäpuolelle suunnitellaan osana kokonaissuunnitelmaa omalle tontilleen noin 1900 k-m2 kokoinen 2-kerroksinen päiväkotirakennus sekä sen piha ja yhteistilat. Päiväkotiin suunnitellaan sali, jota voidaan vuokrata kuntalaisille vapaa-ajan käyttöön.

Tontinluovutuskilpailu

Vantaan kaupunki järjesti Martinlaakson keskustakorttelin / Laajavuoren koulutontin suunnittelusta kumppanuuskaavoitukseen perustuvan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun keväällä 2014. Kilpailuraati arvioi kokonaisidealtaan parhaaksi ehdotukseksi T2H Rakennus Oy/ Avain Rakennuttaja Oy:n tekemän ehdotuksen, jossa suunnittelijana on Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen.

Hakija

Vantaan kaupunki

Toteuttaja ja suunnittelukonsultit

T2H Rakennus Oy, Avain Rakennuttaja Oy, Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy, MA-Arkkitehdit Oy

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002031 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus osa 1 (PDF)

Selostus osa 2 (PDF)

Rakentamisohje 24.3.2016 (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2014 (PDF)

Keskustakorttelin tontinluovutuskilpailu 12.5.2014

Martinlaakson keskustakortteli Tontinluovutuskilpailu -ehdotukset (PDF)

Arvostelupöytäkirja (PDF)

Viitesuunnitelma (PDF)

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 14.12.2015 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter