Hiekkakiventie 14 (nro 002216)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 26.1.2015
Kaava tullut voimaan 22.4.2015

Voimassa ollutta asemakaavaa muutettiin siten, että noin 250 m²:n alue kaupungin omistamaa lähivirkistysaluetta liitettiin asuinpientalojen korttelialueeseen. Korttelialueelle muodostettiin kaksi tonttia, joiden tonttitehokkuusluku nostettiin 0,25:een. Rakennusoikeus korttelin osalla lisääntyi 232 k-m2.

Kaavan nro 002216 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 04.03.2014

Lisätietoja

Kai Zukale
kaavoitusinsinööri
050 312 4546
kai.zukale@vantaa.fi

Julkaistu: 26.1.2015 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter