Kivistöön jäteasema (nro 231700)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.12.2013
Kaava tullut voimaan 27.8.2014

Kivistön jäteaseman asemakaavaan sisältyy jätteiden imukeräyksen koonta-asema, sen vaatima huoltopiha sekä mahdollinen työ- ja asukastila. Kaava-alueen yhteenlaskettu kerrosala on noin 1 500 k-m². Kaava-alueeseen sisältyy myös puistoalue sekä katualuetta.

Kaavan nro 231700 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 07.08.2013

Lisätietoja

Anna-Riitta Kujala
aluearkkitehti
050 302 8799
anna-riitta.kujala@vantaa.fi

Julkaistu: 16.12.2013 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter