Kivistön asemakorttelit (nro 233100)

Suunnittelualue sijaitsee Kehäradan eteläpuolella. Asemalle alueen eteläosasta on noin 500 metriä. Alueen pinta-ala on noin 16 hehtaaria ja alueella on sekä yksityistä että kaupungin maanomistusta. Katuja lukuun ottamatta alue on rakentamaton. Keskustakortteleita kehitetään monipuolisena, toiminnoiltaan sekoittuneena tiiviinä kaupunkiympäristönä.

Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Kehärataan ja Topaasiaukioon, idässä Keimolantiehen, etelässä Tikkurilantiehen ja lännessä Hämeenlinnanväylään.

Lähtökohdat suunnittelulle

  • Monimuotoisen kaupunkikeskustan suunnittelun lähtökohtana on ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen.
  • Sosiaalisesti, ekologisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävä Kivistö
  • Kivistön keskustan kaavarunko 2050: Kaavarungolla tutkitaan Kehäradan Kivistön ja Lapinkylän asemien vaikutusalueita ja määritellään periaatteet maankäytön ratkaisuille.

Hakija

Vantaan kaupunki.

Kaavan asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.5.2021

Kivistön keskustan kaavarunko

Kivistön ja Vantaanpuiston liito-oravaselvitys

Lahokaviosammal Vantaalla, esiintymisselvitys ja suojelusuunnitelma 2020

Mielipiteet 9.8.2021 mennessä.

Vireilletuloilmoitus ja ohjeet

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki, sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@vantaa.fi tai Osallistuvavantaa.fi – verkkosivustolla

Lisätietoja 

Niina Rinne
asemakaava-arkkitehti 
040 167 8305 
niina.rinne@vantaa.fi 

Anna-Riitta Kujala 
aluearkkitehti 
050 302 8799 
anna-riitta.kujala@vantaa.fi 

Julkaistu: 12.5.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter