Vehkalan työpaikka-alue laajenee Kinkereidein alueelle (nro 251400)

Suunnittelualue sijoittuu Kehäradan Vehkalan ympäristössä jo olevan työpaikka-alueen välittömään läheisyyteen. Alueen pinta-ala on noin 4,8 hehtaaria ja maa on kaupungin omistuksessa. Alueella sijaitsee lakkautettu Vantaankosken koulu, jonka purkutyöt on aloitettu.

Vehkalan kinkereiden asemakaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Kehäradan Vehkalan aseman välittömään läheisyyteen työpaikkarakennusten rakentamista.

Kaavoituksen lähtökohtana on suunnitella osayleiskaavan mukaisesti Kehärataan ja Vehkalan asemaan tukeutuva työpaikka-alue. Tavoitteena on asemakaavoittaa kaupunkikuvallisesti korkeatasoisia työpaikka- ja toimitilarakennuksia keskeisessä sijainnissa Hämeenlinnanväylän ja Kehä III:n risteyksessä.

Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on julkisten ja palvelujen alue. Vantaankosken koulu on lakkautettu vuoden 2019 alussa ja uudessa yleiskaavaehdotuksessa alue on työpaikka-aluetta.

Maanomistus ja hakija

Vantaan kaupunki

Kaavan asiakirjat

Kuulemiskirje 16.12.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.12.2020

Mielipiteet 31.1.2021 mennessä.

Lisätietoja

Kai Zukale
kaavoitusinsinööri
050 312 4546
kai.zukale@vantaa.fi

Julkaistu: 18.12.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter