Turkoosikehän asemakaavoitus käynnistyy (nro 232900)

Alustava maankäyttöluonnos

Kivistön Turkoosikehän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Lapinkylän asemaan tukeutuvia monimuotoisia, värikkäitä ja resurssiviisaita asema- ja keskustakortteleita noin 2000 uudelle asukkaalle sekä hulevesipuisto, pysäköintilaitos, kivijalkaliiketiloja ja päiväkoti. Asemakaavan teemana on vesien ja viljelyn teemanaapurusto.

Suunnittelualue

Noin 9 hehtaarin suunnittelualue sijaitsee Kivistön keskustassa Kehäradan pohjoispuolella. Etäisyys Kehäradan Kivistön asemalle on noin 800-1000 metriä ja tulevalle Lapinkylän asemalle noin 100-400 metriä. Suunnittelualue rajautuu Kehärataan, Murtotien pientaloalueeseen ja rakentamattomaan Sinikvartsinkatuun. Suunnittelualueella on pääosin rakentamatonta peltoa ja sekametsää sekä Murron hulevesiallas.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Turkoosikehän asemakaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa tehokas ja resurssiviisas keskustarakentaminen suunnittelualueelle. Tavoitteena on toteuttaa alue Kivistön keskustan kaupunkikuvaa ja -rakennetta täydentävällä rakentamisella huomioiden mm. Resurssiviisauden tavoitteet, alueen luontoarvot, olemassa oleva rakennettu ympäristö kuten hulevesiallas ja maanalaiset johtoverkot sekä naapurikiinteistöt.

Turkoosikehän asemakaavassa toteutetaan Kivistön vision 2042 (hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 21.8.2017) ja Kivistön keskustan kaavarunkotyön (Kivistön keskustan kaavarunkoluonnos, kaupunkisuunnittelulautakunta 20.8.2018) mukaisia tavoitteita. Kaavarunkotyön pohjalta suunnittelualueelle on laadittu teemoittain alustavat suunnitteluperiaatteet sekä maankäyttöluonnos, jotka tarkentuvat työn edetessä. Suunnitteluperiaatteet käsittelevät suunniteltavan alueen kaupunkirakennetta, viherrakennetta, liikkumisverkostoa, palveluverkkoa sekä teemanaapurustoja.

Kaavan nro 232900 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kivistön visio ja kaavarunko

Avoimet ovet 30.1.2020, diaesitys

Lisätietoja

Hertta Ahvenainen
asemakaava-arkkitehti
043 826 9012
hertta.ahvenainen@vantaa.fi

Veli-Pekka Ristimäki
asemakaava-arkkitehti
043 8250515
veli-pekka.ristimaki@vantaa.fi

Anna-Riitta Kujala
aluearkkitehti
050 302 8799
anna-riitta.kujala@vantaa.fi

Julkaistu: 8.1.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter