Puu-Kivistön aloituskorttelit (nro 232400)

Kaupunginvaltuusto on 16.12.2019 hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Asemakaavasta on valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen. Kaava voimaan 18.1.2022


Kuva kohteen 2 voittaneesta kilpailuehdotuksesta ”Kolmen kerroksen väkeä”
Kuva kohteen 1 voittaneesta kilpailuehdotuksesta ”Bosco”

Puu-Kivistön aloituskortteleiden asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella mahdollistetaan nykyisen asemakaavoittamattoman alueen muuttaminen asumisen alueeksi kahdella puurakenteisella korttelilla. Kaava-alue on pääosin asuintalojen korttelialuetta, mutta kaava-alueeseen kuuluu lisäksi katualueita. Asemakaavan sallima kokonaisrakennusoikeus on 13 570 k-m2. Tämä mahdollistaa noin 200 uutta asuntoa.

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Kivistön keskustassa, Kehäradan pohjoispuolella, noin 500 metriä Kivistön asemalta koilliseen. Suunnittelualue rajautuu Ruusukvartsinkatuun, Timanttikujaan, Kehärataan ja Puuhelmenpuistoon. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,7 ha.

Puu-Kivistön aloituskorttelit on puurakentamisen erityiskohde

Puu-Kivistön aloituskorttelit on aiemmin eriytetty omaksi asemakaavakseen Puu-Kivistön kaava-alueesta. Taustalla on kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajien ilmastoverkoston päätös (13.12.2017) lisätä kaupunkien puurakentamista. Sen seurauksena Puu-Kivistö nimettiin Vantaalla puurakentamisen erityiskohteeksi (Vantaan kaupunginhallitus 5.2.2018), jossa erityisenä tavoitteena on puurakentamisen määrällinen lisääminen ja laadullinen kehittäminen yhteistyössä puualan toimijoiden kesken. Puu-Kivistön aloituskorttelit eriytettiin omaksi kaavahankkeekseen, jotta alueelle voitiin järjestää puurakentamista edistävä suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu.

Mitä alueelle suunnitellaan?

  • Asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella mahdollistetaan nykyisen asemakaavoittamattoman alueen muuttaminen keskusta-alueeksi. Kaava-alue on pääosin asuintalojen korttelialuetta (A). Lisäksi kaava-alueeseen kuuluu katualueita.
  • Asuintalojen korttelialueilla (A) mahdollistetaan kahden puurakenteisen keskustakorttelin rakentaminen Kivistön keskustaan. Rakennusten korkeudet vaihtelevat kahdesta kerroksesta yhdeksään kerrokseen. Kortteleilla on yhteiset korttelipihat ja osalla ensimmäisen kerroksen asuinhuoneistoista on huoneistokohtaisia pihoja ja etupuutarhoja.
  • Kaava-alueen pysäköinti keskitetään pysäköintilaitokseen, joka sijaitsee korttelissa 23140 asemakaava-alueella Puu-Kivistö (nro 231900). Liikuntaesteisten pysäköintipaikat sijoitetaan kortteleihin.
  • Kaava-alueeseen kuuluu uusi jalankululle ja pyöräilylle varattu Timanttipolku-niminen katualue, joka sijoittuu kortteleiden väliin. Osa asemakaavattoman alueen eteläpuolella sijaitsevasta rautatiealueesta muutetaan jalankululle ja pyöräilylle varatuksi katualueeksi (Kvartsiraitti) vastamaan jo toteutunutta tilannetta.
  • Kaava-alueen korttelipihat, katuvihreä ja viherkatot tukevat Kivistön keskustan viherrakenteen toimintaa. Viherrakenteen puistoverkoston lähin osuus kulkee kaava-alueen itäpuolella, jossa pyritään säilyttämään osittain jopa luonnontilaisen kaltaista metsää. Vehreä asuinkortteli parantaa alueen eliöstön selviytymismahdollisuuksia kaupungissa, mikä palvelee niin luonnon kuin virkistyksenkin tarkoituksia.

Kaava-alueelle on laadittu kortteleittain taiteen konseptit, jotka on liitetty osaksi asemakaavan selostusta.

Asemakaavan alueella tulee hyödyntää paikallisesti tuotettua uusiutuvaa energiaa. Lisäksi kattopintoja on hyödynnettävä aurinkoenergian keräämiseen, ellei kattoa käytetä muuhun toimintaan, kuten oleskeluun tai toteuteta viherkattona.

Kaavan hakija ja maanomistus

Asemakaavan hakija on Vantaan kaupunki. Koko kaava-alue on kaupungin omistuksessa.

Asemakaavan valmisteluun osallistuneet

Asemakaava on laadittu ns. kumppanuuskaavana yhteistyössä Puu-Kivistön aloituskortteleiden suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajien kanssa. Kaupunki on vastannut kaavan laatimisesta ja kilpailuvoittajat viitesuunnitelmista ja niihin liittyvistä selvityksistä. Tarkemmin kaavaan osallistuneet tahot on eritelty kaavaselostuksessa.

Lisätietoja Puu-Kivistön aloituskortteleiden suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailusta.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 232400 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

KEKO-laskelma, kortteli 23142, 24.9.2019

Meluselvitys 24.5.2019

Viitesuunnitelma, kortteli 23141, “Bosco”, 13.5.2019

Hulevesisuunnitelma, kortteli 23141, 15.5.2019

Vihertehokkuuslaskelma, kortteli 23141

Viitesuunnitelma, hulevesisuunnitelma ja vihertehokkuuden laskelma, kortteli 23142, 28.5.2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.11.2018

Lisätietoja

Anna-Riitta Kujala
Kivistön aluearkkitehti
050 302 8799
anna-riitta.kujala@vantaa.fi

Hertta Ahvenainen
asemakaava-arkkitehti
043 826 9012
hertta.ahvenainen@vantaa.fi

Julkaistu: 17.1.2022 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter