Vehkalan länsipuoli 1 (nro 251200)

Kaupunginvaltuusto on 17.6.2019 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 30.8.2019

Kaavatyön vireille tulosta on ilmoitettu 16.2.2018 nimellä Vehkalan hyötyajoneuvokeskus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty 24.9.2018.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Vantaan kaupunki ja Veho Oy Ab ovat yhdessä hakeneet asemakaavoitusta Vehkalan aseman länsipuolelle. Vehon tavoitteena on sijoittaa alueelle hyötyajoneuvotoimintojen lippulaivamyymälä, huoltopiste ja niitä palvelevat pysäköintijärjestelyt. Rakennettavan hyötyajoneuvokeskuksen kerrosalaksi on esitetty noin 12 000 k-m2. Vehon toiminnalle tarvittavan maa-alueen pinta-ala on 10 hehtaaria kartalle rajatun alueen eteläosalla. Lisäksi osoitetaan tarpeellinen määrä alueelle johtavaa katualuetta ja Kehä III:een rajautuvaa suojaviheraluetta.

Lisäyksenä aiemmassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin kaupungin tavoitteena on osoittaa alueen pohjoisen puoleiselle osalla tontti toimitilarakentamiselle ja jolle on mahdollista sijoittaa myös ammatillisen koulutuksen oppilaitos tarvittavine harjoitusalueineen. Suunnitelmia rakentamisesta ei vielä ole.

Asemakaavan aluerajaus on alustava ja se tarkentuu asemakaavatyön edetessä. Asemakaavan yhteydessä laaditaan tonttijako. Asemakaavaan liittyy maakauppoihin ja toteuttamiseen liittyviä sopimuksia. Asemakaavatyö on ollut kaupunkisuunnittelun työohjelmassa 2018.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 251200 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus 6.5.2019

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma päivitetty 24.9.2018

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma 16.2.2018

Lisätietoja

Kai Zukale
kaavoitusinsinööri
050 312 4546
kai.zukale@vantaa.fi

Anna-Riitta Kujala
aluearkkitehti
050 302 8799
anna-riitta.kujala@vantaa.fi

Julkaistu: 28.5.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter