Kivistössä Spinellikujan pysäköintilaitos (nro 002351)

Suunnittelualue

Kaavamuutosalue sijaitsee Kivistön kaupunginosassa, aivan Kivistön keskustassa osoitteessa Spinellikuja 2. Kaavamuutosalue on osa Kivistön koulun ympäristön asemakaavaa (kaavanro 231600) ja se koskee korttelin 23183 autopaikkojen korttelialueen LPA pysäköintilaitosta.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Asemakaavan muutoksen lähtökohtana on tarve muuttaa voimassa olevan asemakaavan ratkaisua siten, että mahdollistetaan myös osan läheiseen korttelin 23188 tonteille 1 ja 3 rakennettavien asuinkerrostalojen autopaikkojen sijoittaminen korttelin 23183 pysäköintilaitokseen.

Sijoittamalla osa korttelin 23188 tonttien 1 ja 3 autopaikoista korttelin 23183 pysäköintilaitokseen, mahdollistetaan pysäköintilaitoksen rakentaminen nelikerroksisena asemakaavan tarkoittamalla tavalla. Muussa tapauksessa pysäköintilaitos rakentuisi kolmikerroksisena toteutettavien autopaikkojen vähyyden vuoksi.

Korttelin 23183 LPA-alueelle on haettu poikkeamispäätöstä ja Vantaan kaupunki on myöntänyt poikkeamisen. Poikkeamispäätöksen mukaan LPA-alueelle rakennettavaan pysäköintilaitokseen saa sijoittaa asemakaavassa osoitetun korttelin 23187 autopaikkojen lisäksi osan korttelin 23188 tonttien 1 ja 3 autopaikoista.

Kaavan hakija ja maanomistus

Asemakaavamuutoksen hakijana on T2H Rakennus Oy. Asemakaavamuutoksen alueen maanomistaja on Vantaan kaupunki. Muutos ei ole Vantaan kaupunkisuunnittelun työohjelmassa 2017 vaan se on otettu aluearkkitehdin päätöksellä työohjelmaan ylimääräisenä työnä.

Asemakaavan valmisteluun osallistuneet

Asemakaavan muutos laaditaan kaupungin omana työnä.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002351 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kuulemiskirje

Lisätietoja

Hertta Ahvenainen
asemakaava-arkkitehti
043 826 9012
hertta.ahvenainen@vantaa.fi

Julkaistu: 29.8.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter