Kivistössä Rubiinikehä 7:ään erillispientaloja (nro 002282)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 6.3.2017
Kaava tullut voimaan 03.05.2017

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena oli muuttaa kytkettyjen kaupunkipientalojen kortteli omatonttisille erillispientaloille. Asemakaavan muutos koskee Marja-Vantaan asuntomessualueen asemakaavatyötä nro 231000. Muutoksessa AP -korttelialue muutettiin AO-kortteliksi ja korttelin rakennusoikeus laski n. 1700 k- m:stä n. 1000 k-m²:iin.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002282 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.12.201

Rakentamisohje

Taideohje

Lisätietoja

Anna-Riitta Kujala
aluearkkitehti
050 302 8799
anna-riitta.kujala@vantaa.fi

Julkaistu: 16.8.2016 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter