Piispankylässä Åbyn entisen elementtitehtaan tontti (nro 211900)

Kaupunginvaltuusto on 24.4.2017 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 31.10.2018


Piispankylässä osoitteessa Åbyntie 5 aiemmin elementtitehtaan käytössä olleelle tontille halutaan rakentaa tuotanto- ja varastorakennuksia. Asemakaavan muutosta on edellyttänyt Vantaan kaupunki, koska voimassa oleva asemakaava on vanhentunut eikä sellaisenaan sovellu rakentamisen lähtökohdaksi maisemallisesti arvokkaalle joenvarsivyöhykkeelle. Samalla hakijan omistamaa asemakaavatonta aluetta liitetään tonttiin. Vantaan kaupungin omistaman Åbynranta – nimisen lähivirkistysalueen yleiskaavan mukainen virkistyskäyttö ratkaistaan asemakaavaa muuttamalla.

Suunnittelualue sijaitsee Vantaanpuistontien ja Vantaanjoen välisellä alueella.

Kaavatyön sisältö

Hakijan tontti 21-139-3 on voimassa olevassa asemakaavassa käyttötarkoitukseltaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta. Vanhentunutta asemakaavaa muutetaan siten, että korttelialueelle sijoittuva rakentaminen ja toiminnot soveltuvat paremmin valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. Asemakaavalla liitetään edellisessä kaavoituksessa vahvistamatta jäänyt alue korttelialueeseen. Tontin ja Vantaanjoen välissä sijaitsevan lähivirkistysalueen virkistyskäyttö ratkaistaan osayleiskaavan perusteella voimassa olevaa asemakaavaa muuttamalla.

Lähtötiedot

Suunnittelualueella ei sijaitse rakennuksia. Tontilla aiemmin toimineen elementtitehtaan tehdasrakennus, toimistorakennus ja muuntamo ovat purettu vuonna 2005. Lähimpänä Vantaanjokea sijaitsevalla tontin osalla on aiemmin sijainnut kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokas asuinrakennus, joka on sittemmin palanut ja purettu. Rakennuksen pihapiiri tieyhteyksineen on luokiteltu historiallisesti muinaisjäännökseksi. Tontin ja Vantaanjoen välinen lähivirkistysalue on enimmäkseen luonnonmukaista metsää.

Maanomistus

Kaava-alueen tontin ja siihen liitettävän maa-alueen omistaa Kiinteistö Oy Koroppa / Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Lähivirkistysalueen omistaa Vantaan kaupunki.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 211900 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.04.2015 (PDF)

Lisätietoja

Kai Zukale
kaavoitusinsinööri
050 312 4546
kai.zukale@vantaa.fi

Julkaistu: 13.6.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter