Tonttia laajennetaan puistoon Kivistössä (nro 002123)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 17.12.2012
Kaava tullut voimaan 20.2.2013

Asemakaavan muutoksella voimassa olevaa asemakaavaa muutettiin siten, että puistosta 332 m2 :n suuruisen osan käyttötarkoitus muutettiin asuinpientalojen korttelialueeksi. Tonttijaolla ja tonttijaon muutoksella puiston osa liitettiin uudelleen muodostettavaan tonttiin. Tontin käyttötarkoitus ja tehokkuusluku eivät muuttuneet nykyisestä.

Kaavan nro 002123 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.3.2012 (PDF)

Lisätietoja

Kai Zukale
kaavoitusinsinööri
050 312 4546
kai.zukale@vantaa.fi

Julkaistu: 17.12.2012 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter