Piispankylään tontin laajennus, uusi tontti ja katu (nro 211500)

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 16.4.2012
Kaava tullut voimaan 26.2.2014

Kaupunginhallitus 13.8.2012 § 29, Päätetään antaa Helsingin hallinto-oikeudelle liitteen mukainen lausunto kaupunginvaltuuston päätöksestä 16.4.2011 § 19 tehdystä valituksesta.

Lip-Lap Laituri Oy on hakenut asemakaavan muuttamista lisärakentamista varten. Hakijan tontti laajenisi kaupungin omistamalle lähivirkistysalueeksi kaavoitetulle alueelle. Samassa yhteydessä Vantaan kaupunki muodostaa lähivirkistysalueelle toisen tontin toimitilarakennusta varten sekä katuyhteyden molemmille tonteille. Samalla myös asemakaavatonta aluetta kaavoitetaan lähivirkistysalueeksi ulkoilureittiä varten. Suunnittelualue sijaitsee Vanhan Nurmijärventien 81 kohdalla tien molemmin puolin.

Kaavatyön sisältö

Asemakaavan muutoksella hakijan tonttia 21-140-1 laajennetaan noin 3400 m² voimassa olevassa asemakaavassa lähivirkistysalueeksi osoitetulle alueelle. Laajennuksen jälkeen tontin pinta-ala on 7500 m². Tontille sijoitetaan nykyisen teollisuusrakennuksen laajennusosa ja asiakaspaikoituspaikat sekä tavaran toimitukseen liittyvät sisäiset liikennejärjestelyt. Nykyinen tonttiliittymä Vanhalle Nurmijärventielle poistetaan.

Samassa yhteydessä kaupunki muodostaa asemakaavan muutoksella uuden noin 4400 m²:n tontin lähivirkistysalueelle. Tontin käyttötarkoitukseksi osoitetaan toimitilarakennusten korttelialue, jolle voidaan rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia. Tontille ei ole vielä rakennushanketta.
Tonttien liikenne ohjataan uuden kadun kautta.

Tontin laajentamisen, uuden tontin ja kadun muodostamisen vuoksi yhteensä noin 9000 m² lähivirkistysaluetta poistuu. Asemakaavalla osoitetaan yhteensä noin 11000 m²:n suuruiset asemakaavoittamattomat alueet lähivirkistysalueiksi. Lähivirkistysalueille ohjataan seudullinen ulkoilureitti maastollisesti sopivaan paikkaan, ja josta se on ohjattavissa edelleen Vantaanjoelle. Ulkoilureittiä varten Vanhalle Nurmijärventielle osoitetaan alikulkukäytävän paikka.

Nykytilanne

Osalla suunnittelualuetta on voimassa asemakaava, jossa alue on ympäristöä häiritsemättömien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (TY-5), lähivirkistysaluetta (VL) sekä katualuetta. Osalla suunnittelualueesta ei ole asemakaavaa. Suunnittelualueella sijaitsee 1574 k-m²:n suuruinen toimisto- ja teollisuusrakennus sekä kaksi purkukuntoista omakotitaloa. Suunnittelualue on suurimmilta osiltaan luonnontilaista metsää sekä viljeltyä peltoaluetta.

Kaavan asiakirjat nro 211500

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.03.2011 (PDF)

Lisätietoja

Kai Zukale
kaavoitusinsinööri
050 312 4546
kai.zukale@vantaa.fi

Julkaistu: 16.4.2012 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter