Rakennusoikeuden lisäys Katriinantiellä (nro 002033)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 6.4.2009
Kaava tullut voimaan 3.6.2009

Kiinteistö Oy Viinikankaski 1 hakee kaavamuutosta korttelin 41002 tontin 18 rakennusoikeuden nostamiseksi 2200 krs-m² uudisrakennuksen rakentamista varten. Samassa yhteydessä lisätään korttelin 41002 Katriinantiehen rajautuvalle osalle maanpinnan ohjeelliset korkeustasot, joita ei rakentamistoimenpiteillä saa alittaa.

Kaavamuutoksen sisällön kuvaus

Kiinteistö Oy Viinikankaski 1 hakee asemakaavamuutosta kortteliin 41002 tontille 18. Kaavaa muutetaan uudisrakennushankkeen toteuttamiseksi. Voimassa olevassa kaavassa rakennusoikeutta on jäljellä 2864 k-m². Uudisrakennuksen rakennusoikeuden tarve olisi yhteensä noin 5000 k-m², joten lisärakennusoikeutta haetaan 2200 k-m²:lle. Suunniteltua rakentamista on esitetty liitteenä olevalla havainnekuvalla.Samassa yhteydessä varmistetaan Katriinantien pohjois-puolella sijaitsevan entisen Jahtitien tienpohjan säilyttämistä Katriinantien vastapenkereenä aiemmin hyväksytyn tiesuunnitelman korkeustasojen mukaisessa tai niitä ylemmässä korkeustasossa. Asemakaavaan merkitään vastapenkereen korkeustasot, joita ei rakentamistoimenpiteillä saa alittaa. Tästä syystä myös tontti 41002/19 sekä ET-alue ovat kaavamuutosaluetta. Asia on esitetty liitteenä olevalla kartalla.

Hakemuksen perustelut

Hakemusta perustellaan uudisrakentamisen tarpeella. Käyttämätön rakennusoikeus on riittämätön hankkeen tarpeisiin. Vastapenkereen merkitseminen kaavaan perustuu tielaitoksen esittämiin tarpeisiin.

Kaavan nro 002033 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus, kaupunkisuunnittelulautakunta 21.01.2009 (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2008 (PDF)

Lisätietoja

Kai Zukale
kaavoitusinsinööri
050 312 4546
kai.zukale@vantaa.fi

Julkaistu: 3.6.2009 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter