Marja-Vantaan asuntomessualue (nro 231000)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.5.2012
Kaava tullut voimaan 28.11.2012

Kaavoituksen lähtökohtana on ollut suunnitella Marja-Vantaan keskustaan asuinalue, toteutettavaksi osittain tai kokonaan Suomen asuntomessujen järjestämiseksi Vantaalla v. 2015. Asemakaavalla on mahdollistettu keskustan pohjoisen pääkadun, Ruusukvartsinkadun sekä Lipputien ja Sinikvartsinkadun varteen sijoittuvien kerrostalojen rakentaminen sekä suunnittelualueen sisäosien pientalotuotanto.

Kaavan nro 231000 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus osa 1 (PDF)

Selostus osa 2 (PDF)

Rakentamisohje (PDF)

Taideohje (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.09.2011 (PDF)

Hulevesien hallinnan periaatteelliset esimerkit, Ramboll Finland Oy 2012 (PDF)

Marja-Vantaan keskusta-asumisen alueen ja tähän asemakaavaan päivitetty meluselvitys, 2012, WSPGroup Finland Oy (PDF)

Marja-Vantaan asuntomessualueen sopivuus liito-oravalle, muistio, Faunatica Oy 2011 (PDF)

Lisätietoja

Anna-Riitta Kujala
aluearkkitehti
050 302 8799
anna-riitta.kujala@vantaa.fi

Julkaistu: 21.5.2012 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter