Luhtaanmäen eritasoliittymän kohdalle liikenneasema (nro 310200)

Suunnittelualue sijaitsee Hämeenlinnanväylän varrella nykyisen Klaukkalan eritasoliittymän kohdalla.

Uudelle liikenneasemalle on suunniteltu polttoaineen myynnin lisäksi päivittäistavarankaupan myymälä, erikoisliikkeitä sekä ravintoloita. Alueelle tulee myös linja-autojen ja rekkojen paikoitustiloja. Hankkeelle kaavailtu pinta-ala on noin 4 ha ja rakennusoikeus noin 3000 k-m². Asemakaava sisältää lisäksi aluevaraukset Hämeenlinnanväylän liittymäjärjestelyiden liikenneyhteyksille. Nykyisiä ramppeja parannetaan liikennöitävyyden kannalta sujuvimmiksi ja mm. pohjoiseen suuntautuvan rampin sijaintia muutetaan.

Alkuvaiheessa ajoyhteys rampeilta on vain Klaukkalan lisäksi uudelle palveluasemalla, mutta myöhemmin Hämeenlinnanväylän rampit liittyvät Kehä IV:ään.(seututie 132). Kaavatyön yhteydessä laaditaan tonttijako.

Suunnittelutilanne

Vantaan kaupunki on käynnistänyt nykyisen Keimolanportin liikenneaseman korvaavan alueen suunnittelun Luhtaanmäen (Klaukkalan) eritasoliittymään, koska Kehäradan ja Hämeenlinnanväylän (vt 3) sekä Marja-Vantaan suunniteltu ja rakentaminen poistavat Keimolan nykyisen palvelualueen. Tässä vaiheessa ei ole tarkkaan tiedossa, milloin uusi palvelualue on mahdollista ottaa käyttöön.

Tiehallinto/Uudenmaan tiepiiri on laatinut yleissuunnitelman Hämeenlinnanväylä (Vt 3) välillä Kehä III - Luhtaanmäen eritasoliittymä. Valtatie 3 muutetaan Vantaankosken ja Luhtaanmäen liittymien välillä kaupunkimoottoritieksi. Vantaankosken ja Kivistön sekä Keimolanportin ja Keimolan liittymien välillä tie on suunniteltu parannettavaksi 4+4-kaistaiseksi. Kivistön ja Keimolanportin sekä Keimolan ja Luhtaanmäen liittymien välillä tie on kaavailtu 3+3-kaistaiseksi.

Yleissuunnitelma ja sen hyväksymispäätös ovat pohjana hankkeen jatkosuunnittelulle. Seuraava suunnitteluvaihe on tiesuunnitelman laatiminen. Tiesuunnitelma tehdään rinnan alueen asemakaavojen laadinnan ja Kehäradan suunnittelun kanssa.

Yleissuunnitelmaan on merkitty Luhtaanmäen (Klaukkalan) eritasoliittymän koillispuolelle palvelualueen varaus. Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli 6.6.2007 Uudenmaan tiepiirin laatimaa yleissuunnitelmaa.

Lautakunnalla ei ollut eritasoliittymän suhteen huomautettavaa.

Nykytilanne

Kaava-alue on rakentamaton. Alue on pääosin peltoa, mutta kaava-alueen itä- ja pohjoisosassa on myös puustoa. Klaukkalan eritasoliittymä on rakennettu. Hämeenlinnanväylältä on ajoyhteys joka suunnasta/joka suuntaan. Hämeenlinnanväylän länsipuolella kulkee vanha Hämeenlinnantie.

Maanomistus

Tila R:no 092-416-0003-0078 on Vantaan kaupungin omistuksessa.
Tila R:no 092-416-0003-0112 onKiint. Oy Riipilän Kauppakeskus/Kesko Oyj:n omistuksessa.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 310200 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.11.2007 (PDF)

Lisätietoja

Anna-Riitta Kujala
aluearkkitehti
050 302 8799
anna-riitta.kujala@vantaa.fi

Julkaistu: 28.11.2007 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter