Vehkalan työpaikka-alueet 2 (nro 251000)

Asemakaava ja tonttijako, 251000, Myllymäki

Suunnittelualue sijaitsee Myllymäessä, Kehä III:n pohjoispuolella, valtatie 3:n länsipuolella. Alue rajautuu lännessä rakenteilla olevaan vuonna 2014 voimaantulleeseen Vehkalan työpaikka-alueet 1 asemakaava-alueeseen. Kaakossa suunnittelualuetta rajaa Vantaankosken koulun alue. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 4,8 ha. Alueen tarkka rajaus määritellään suunnittelun kuluessa.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Kaavoituksen lähtökohtana on laajentaa Vehkalan rakenteilla olevaa työpaikka-aluetta. Kaavatyön tarkoituksena on lisätä ja monipuolistaa alueen yritystoimintaa palvelevia tonttivarantoja.

Kaupunkirakenteellisesti suunnittelualue on vahvasti joukkoliikenteeseen ja etenkin raideliikenteeseen tukeutuvaa. Tästä johtuen suunnittelun yhtenä keskeisenä teemana ovat mm. sujuvat kevyenliikenteen yhteydet joukkoliikennereittien varteen ja Vehkalan asemalle.

Miksi kaavaa tarvitaan?

Asemakaavalla turvataan varaukset liikenteelle, työpaikoille, palveluille sekä virkistykselle.

Asemakaavassa annetaan myös määräyksiä rakentamisen määrästä, korkeudesta ja laadusta, luonnon ja ympäristön huomioimisesta sekä ympäristöhaittojen ehkäisystä.

Maanomistajat

Suurin maanomistaja alueella on Vantaan kaupunki. kaupungin omistamien alueiden lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu kuuden yksittäisen maanomistajan maita.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 251000 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.1.2015, päivitetty 24.4.2015

Lisätietoja

Veli-Pekka Ristimäki
asemakaava-arkkitehti
043 825 0515
veli-pekka.ristimaki@vantaa.fi

Julkaistu: 7.1.2015 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter