Kivistössä Linnan kartanon alue (nro 232200)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.06.2017
Kaava voimaan 16.8.2017

Asemakaavassa mahdollistetaan Linnan kartanoympäristöön soveltuva lisärakentaminen ratsastuskeskukselle, kartanon palvelutoiminnoille, siirtolapuutarha-alueelle sekä pientalotontteja täydentäville asuin-, sauna- ja talousrakennuksille. Asemakaava mahdollistaa ratsastuskeskuksen n. 50 hevoselle sisältäen tallin ja maneesin ja alueen länsiosaan siirtolapuutarhan 60 mökille. Lisäksi asemakaavassa osoitetaan uusia kulkureittejä. Alueelle on laadittu kaavoitustyön yhteydessä kattavat kartanon alueen kulttuuri- ja luonnonympäristöä suojelevat määräykset. Kaava-alueen kokonaisrakennusoikeus on 10 010 k-m², josta suojeltavien rakennusten kerrosalan osuus on 2 510 k-m².

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 232200 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Vaikutukset Vantaajoen Natura 2000 -alueeseen ja hulevesisuunnitelma

Viitesuunnitelma kaavoitus varten

Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, Kulttuuriympäristö ja arvoalueet

Rakennetun kulttuuriympäristön inventointi, Rakennukset

Luontoselvitykset

Arkeologiset koetutkimukset

Maaperäolosuhteet ja rakennettavuus Vantaanjoen ranta-alueella

Liikennesuunnitelmat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.03.2015

Lisätietoja

Hertta Ahvenainen
asemakaava-arkkitehti
043 826 9012
hertta.ahvenainen@vantaa.fi

Anna-Riitta Kujala
aluearkkitehti
050 302 8799
anna-riitta.kujala@vantaa.fi

Julkaistu: 14.8.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter