Kivistössä Murron alueen yleissuunnitelma (nro 021500)

Yleissuunnitelma laaditaan alueen muuttamiseksi Kivistön keskustaan liittyväksi asuinalueeksi. Alue sisältää erityyppistä asumista, virkistys- ja katualueita. Yleissuunnitelma on laadittu asemakaavoituksen lähtöaineistoksi alueen laajuuden ja yleiskaavan rajausten tarkistamisen vuoksi.

Alue sijaitsee Kivistössä ja Lapinkylässä, Kivistön keskustan koillispuolella. Alue rajautuu idässä Riipiläntiehen, pohjoisessa Murtopakankujan omakotitontteihin sekä lännessä ja etelässä Kenraalinpuistoon ja Kivistön ydinkeskustan asemakaavaluonnoksen alueisiin. Kivistön uuden keskustan Sinikvartsinkatu jatkuu suunnittelualueen poikki Riipiläntielle. Virkistysalueelle osoitetaan kulkuyhteys Riipiläntien ali, jatkumaan Vantaanjoelle.

Yleissuunnitelma

Marja-Vantaan osayleiskaavan rakentamisen ja virkistysalueen rajauksia on muutettuerityisesti Lapinkylän seisakkeen toteuttamisedellytyksien turvaamiseksi: kilometrin säteelle seisakkeesta tulee saada kaikkiaan noin 7 000 asukasta, jotta seisake avataan liikenteelle.

Yleissuunnitelmatyössä on tutkittu alueen maisemarakennetta, kunnallistekniikan, asuinkortteleiden ja virkistysalueiden sijaintia ja mitoitusta, pysäköintiratkaisujen periaatteita sekä kivijalkatilojen sijoittamista. Lisäksi on ratkaistu rakentamisen suhde alueella olevaan liito-oravien elinpiiriin. Liito-oravien elinpiirin osalta on laadittu kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa.

Suunnittelualue sisältää asuinrakentamista 1. vaihtoehdossa n. 57 700 k-m2 ja 2. vaihtoehdossa n. 68 300 k-m2 mikä tarkoittaa n. 950 - 1100 asuntoa ja n. 1 250 – 1 500 asukasta.

Hakija

Yksityiset maanomistajat C. Vehkonen ja Sandellin perikunta ovat hakeneet alueelle asemakaavaa, jonka pohjaksi tämä yleissuunnitelma laaditaan.

Maanomistus

Alue on pääosin yksityisessä maanomistuksessa. Kiinteistöt ja määräalat 406-2-17-M608, 406-2-170 ja 413-7-2 ovat Vantaan kaupungin omistuksessa.

Yleissuunnitelman valmisteluun osallistuneet

Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi yleissuunnitelman valmisteluun ovat osallistuneet Arkkitehtitoimisto Anttila&Rusanen Oy, maanomistaja C. Vehkosen konsulttina ja Arkkitehtitoimisto Harris&Kjisik, Sandellin perikunnan konsulttina. Maisemasuunnittelussa konsulttina oli Studio Terra Oy.

Yleiskaava

Yleissuunnitelma-alue on kaupunginvaltuustossa 19.6.2006 hyväksytyssä Marja-Vantaan oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa tiiviin ja matalan asumisen aluetta A2 ja lähivirkistysaluetta VL. Lentomelu ei rajoita asumisen sijoittamista.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 021500 asiakirjat (vanha työn nro 240400)

Kaupunginhallitus 29.8.2016 liitteet

Selostus, kaupunkisuunnittelulautakunta 22.8.2016

Selostus, kaupunkisuunnittelulautakunta 15.2.2016

Murron meluselvitys 12.1.2016

Putkijätekeräyksen luonnos 5.1.2016

Murron maisemasuunnitelma 12.11.2015

Viherkertoimen käyttö Kivistössä 11.9.2015

Kivistön asuntomessualueen liito-oravaseuranta 2015 1.6.2015

Marja-Vantaan liito-oravaselvitys 2012

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 20.10.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.03.2015

Lisätietoja

Veli-Pekka Ristimäki
asemakaava-arkkitehti
043 825 0515
veli-pekka.ristimäki@vantaa.fi

Julkaistu: 17.8.2016 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter