20.5.2020

Kuusijärven asemakaava ja asemakaavan muutos sekä maanalainen asemakaava (nro 971100 ja 971100ma)

Kuusijärven aluetta kehitetään laadukkaana virkistysalueena ulkoilijoille ja matkailijoille sekä porttina itään Sipoonkorven kansallispuiston suuntaan.

Asemakaavaan liittyy erillinen laatu- ja ympäristösuunnitelma. Suunnitelmalla halutaan luoda kaava-alueelle laadukas ja yhtenäinen toteutustapa sekä varmistaa ja parantaa alueen luonnontilaa. Tavoitteena on, että Sipoonkorven erämaatunnelma olisi aistittavissa jo Kuusijärven ympäristössä.

Hankkeen käynnistäminen on mainittu vuoden 2017 työohjelmassa numerolla E16.

Asemakaavaan liittyy maanalainen asemakaava 971100ma, joka esittää satamaradan alueen.

Asemakaavahanke laaditaan kaupungin aloitteesta.

Kaavan sijainti

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 971100 ja 971100ma asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset
Nähtäville MRA 27 §:n nojalla 20.05.-18.06.2020

Selostus 21.4.2020
Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.4.2020

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma

Asukastilaisuus 29.1.2019

Esitys asukastilaisuudessa 29.1.2019

Lisätietoja

Anna Hellén
asemakaava-arkkitehti
050 302 9028
anna.hellen@vantaa.fi

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi

Ajankohtaista

Twitter