Varistoon Matkatielle sähköasema (nro 002443)

Kaava-alueen sijainti.

Varistoon Matkatielle haetaan erityisalueen asemakaavoittamista lähivirkistysalueelle sähköasemaa varten. Samalla asemakaavaa ajantasaistetaan muiltakin osin.

Uusi sähköasema tarvitaan 2022 – 2023.

Sijainti

Matkatie 2 – 4 ja Raappavuorentie 38.

Nykytilanne

Alueella on lämpövoimala, hiilivarasto ja sähkölinja. Lähivirkistysalueella on sekapuustoa ja pieni kalliopaljastuma. Ei arvokkaita luontokohteita. Lähivirkistysalueen tiemelutaso on 55 – 75 dB jal entomelutaso 50 – 55 dB. Matkatie on osa keskiaikaista Suurta Rantatietä eli Turun – Viipurin maantietä. Matkatiellä on kunnallistekniikkaa.

Hakija

Vantaan kaupungin kiinteistöt ja tilat.

Kaavan asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.3.2020

Mielipiteet 4.5. mennessä

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Aluearkkitehti on tavoitettavissa varmimmin keskiviikkona 22.4.2020 klo 12.00 – 13.00

Julkaistu: 24.3.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter