7.–9.-luokkalaisten etäopetus vuorottelumallilla

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on päättänyt, että perusopetuksen 7.–9.-luokkalaiset jatkavat etäopetuksessa 9.4.2021 asti ja sen jälkeen vuorottelumallissa 12.4.–30.4. välisenä aikana.

 Vuorottelumallin toteutus

12.4. alkaen 7.–9.-luokkalaisten opetus järjestetään vuorottelumallilla, jossa oppilaat vuorottelevat lähi- ja etäopetuksen välillä. Vuorottelua jatketaan 30.4. saakka, ellei tautitilanne ratkaisevasti muutu. 

Vuorottelumallia toteutetaan 12.4.–30.4. Vantaan kouluissa siten, että jokainen vuosiluokka on 1 viikon lähiopetuksessa ja 2 viikkoa etäopetuksessa. 

  • 12.4.–16.4. lähiopetuksessa 9.-luokkalaiset, muuten etäopetuksessa. 
  • 19.4.–23.4. lähiopetuksessa 7.-luokkalaiset, muuten etäopetuksessa. 
  • 26.4.–30.4. lähiopetuksessa 8.-luokkalaiset, muuten etäopetuksessa.

1.‒6. luokkien oppilaat sekä 7.‒9. luokkien erityisen tuen ja valmistavan opetuksen oppilaat jatkavat opiskelua lähiopetuksessa. Tautitilanteen muuttuessa päätöstä voidaan muuttaa. 

Ruokailu etäopetuksen aikana

Etävuorossa oleville oppilaille tarjotaan mahdollisuus lämpimän kouluruoan syömiseen omalla koululla klo 12.30 - 13.00 välisenä aikana. Oppilaat tulevat suoraan ruokalaan ja poistuvat välittömästi ruokailtuaan koulun alueelta. Erillistä ilmoittautumista ei tarvita. 

Etäoppilaiden on mahdollista koululounaan sijaan noutaa ateriakassi. Ateriakassin jako tapahtuu vuorotteluopiskelun aikana omalta koululta kerran viikossa keskiviikkoisin klo 14–16 välisenä aikana. Huoltaja tai oppilas voi itse noutaa kassin koulun ilmoittamasta paikasta. Ateriapalveluiden tuottaja vastaa kassien jakelusta. Ateriakassin noutamista varten ei kysytä ennakkoilmoittautumista. 

Julkaistu: 8.4.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter