Elmon urheilupuiston suunnitelmia esitellään kaikille avoimessa vuorovaikutustilaisuudessa 3.11.

Kuva koripallosta ja katukoristelineestä

Asolaan, Kulomäen asuinalueen eteläpuolelle suunnitellaan parhaillaan uutta Elmon urheilupuistoa. Urheilupuistoa koskeviin suunnitelmiin voi tutustua kaikille avoimessa, verkossa järjestettävässä vuorovaikutustilaisuudessa tiistaina 3.11. klo 17.30–19.30.

Tilaisuuteen voi ilmoittautua 1.11. mennessä webropol-lomakkeella. Tarkemmat osallistumisohjeet toimitetaan ilmoittautuneille samaan sähköpostiosoitteeseen, jonka osallistuja on antanut ilmoittautumisen yhteydessä.

Vuorovaikutustilaisuudessa esitellään loppuvuodesta valmistuvaa yleissuunnitelmaluonnosta ja alueelle sijoitettavan Elmon uimahallin hankesuunnitelmaa sekä kerrotaan toukokuussa 2020 tehdyn puistoa koskevan verkkokyselyn tuloksista ja tulosten ottamisesta huomioon suunnittelussa. Urheilupuiston suunnitelmista kertovat Vantaan kaupungin kaupungininsinööri Henry Westlin ja suunnitelman laatineen suunnittelu- ja konsulttiyritys Rambollin edustajat.

Urheilupuiston on tarkoitus tarjota tekemistä ja urheilupalveluja eri-ikäisille kävijöille. Alueelle on suunnitteilla erilaisia ulkoilu- ja liikuntatoimintoja kuten halleja, pallokenttiä, lähiliikuntapaikkoja ja aukio, jossa on mahdollista esimerkiksi järjestää tapahtumia. Puistoon tulee myös uimahalli, joka korvaa nykyisen Korson uimahallin, joka tullaan purkamaan. Lisäksi kehitetään alueen ulkoilureitistöä. Rakentaminen alkaa suunnitelmien mukaan vuonna 2021 tai 2022 ja urheilupuiston on tarkoitus valmistua 2020-luvun lopulla.

Parhaillaan tekeillä olevassa urheilupuiston yleissuunnitelmassa määritellään puiston tarjoama lajivalikoima ja muut palvelut sekä niiden sijoittuminen puiston alueelle. Lisäksi yleissuunnitelmassa määritellään mm. alueen reitistö sekä liikennejärjestelyjen, pysäköintiratkaisujen, valaistuksen, pintamateriaalien sekä puiston alueelle tulevan ja alueella säilytettävän kasvillisuuden pääperiaatteet. Myöhemmissä suunnittelun vaiheissa suunnitelmia vielä tarkennetaan, esimerkiksi valitaan urheilupaikkojen välineet, valaisimien mallit ja erilaiset kalusteet kuten penkit.

Yleissuunnitelmaluonnos on valmis rakennusten ja kenttien sijoittumisen sekä liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen osalta. Muutoin suunnittelu on vielä kesken, ja niiltä osin suunnitteluun voi yhä vaikuttaa.

Kevään kyselyssä kysyttiin muun muassa, minkä lajien harrastusmahdollisuuksia puistoon toivotaan. Kesälajeista puistoon toivottiin eniten mahdollisuuksia uintiin, ulkokuntoiluun ja jalkapallon pelaamiseen. Talvilajeista eniten toivottiin mahdollisuutta luisteluun, hiihtoon ja lenkkeilyyn. Kyselyssä eniten toivotut lajit mahdollistetaan puistossa. Lisäksi kyselyssä esitettyjen toiveiden mukaisesti toteutetaan mm. saattoliikennepaikkoja ja pyöräpysäköintipaikkoja sekä sujuvat kulkuyhteydet Asolanväylän varrella sijaitseville bussipysäkeille.

Tilaisuus taltioidaan ja se on nähtävissä 14 vuorokauden ajan tilaisuuden jälkeen Vantaan kaupunkiympäristön Youtube-kanavalla.

Myös tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja. Kysymyksiä toivotaan esitettävän erityisesti ennen vuorovaikutustilaisuutta ja viisi päivää sen jälkeen, 8.11. asti. Tuohon mennessä esitetyt kysymykset kootaan yhteen ja niihin laaditaan vastaukset osallistuvavantaa.fi-sivustolle, jossa ne julkaistaan 15.11. Suunnitteluun liittyviä kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen hanna.keskinen@ramboll.fi. Lisäksi suunnitelmista voi kysyä suunnittelijan puhelinpäivystyksessä torstaina 5.11. klo 9.00–10.30 ja 16.00–17.30 soittamalla numeroon 0400 843 354. Puheluihin vastaa Rambollin projektipäällikkö Hanna Keskinen.

Lisätietoja osallistuvavantaa.fi-sivustolla

Julkaistu: 27.10.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter