Vårdnadshavare: Vanda följer THL:s corona-anvisningar från 11.9.2020

Vandas grundskola och andra stadiet följer de corona-anvisningar som THL (Institutet för hälsa och välfärd) publicerat 11.9. Förändringar har skett gällande t.ex. testningsstrategin. Enligt Vandas enhet för smittsamma sjukdomar och hygien följer vi dessa rekommendationer.

THL:s anvisningar hittas här: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus (på finska)

THL uppdaterar de här anvisningarna på svenska: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/barn-och-coronaviruset

Julkaistu: 27.8.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter