Turvallisuuskysely on päättynyt – kiitos vastauksista

Vantaan kaupungin turvallisuuskysely toteutettiin 28.11. – 15.12.2017. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 785 henkilöä, jota voidaan pitää hyvänä tuloksena. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Kysely tuotti erinomaisia huomioita kaupungin turvallisuuden kehittämiseksi. Erilaisia sanallisia vastauksia annettiin yli 3 000 kappaletta, joissa vastaajat esittivät huomioitansa turvattomiksi kokemistaan paikoista sekä toisaalta antoivat kehittämisehdotuksia kotikaupunkinsa turvallisuuden edistämiseksi.

Vastausten perusteella Vantaan turvallisuuden voidaan todeta olevan pääosin hyvällä tasolla.

Eniten turvattomuutta koetaan asemien seudulla sekä ostarien läheisyydessä, erityisesti iltaisin. Myös valaisemattomat kulkureitit ja metsiköt koettiin paikoiksi, joita monet pyrkivät välttämään pimeän aikaan. Lisäksi DIXI:iin kokoontuvat nuorisojoukot koettiin epämiellyttäviksi.

Yleisesti ottaen vastaajia huolestuttivat eniten seuraavat asiat:

  • Erilaiset omaisuuteen kohdistuvat rikokset, kuten varkaudet ja vahingonteot
  • Henkilöön kohdistuva häirintä eri muodoissaan
  • Kunnossapidon puutteet (erityisesti valaistus ja katujen kunnossapito) sekä alueiden siisteys
  • Turvallisuusviranomaisten, kuten poliisin sekä pelastuslaitoksen, resurssit sekä erityisesti poliisin näkyvän valvonnan vähentyminen. Monet vastaajat toivat esille huolensa myös lapsi- ja nuorisotyön resursoinnista
  • Syrjäytyminen

Lataa turvallisuuskyselyn raportti

Käytä hätänumeroa oikein

Jos epäilet, onko kyseessä hätätilanne vai ei, on aina parempi soittaa hätänumeroon 112 kuin olla soittamatta.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Ajankohtaista