Turvallinen Vantaa

ihmisiä kadulla käsi kädessä

Vantaan kaupungin tavoitteena on asukkailleen, kaupungissa työssä käyville ja vieraileville turvallinen Vantaa. Turvallisuuden hyväksi tehdään työtä laajalla yhteistyöverkostolla. Kaupungin kaikki toimialat vahvistavat kaupungin turvallisuutta omalla perustyöllään yhteistyössä turvallisuusyhteistyön verkoston kanssa. Yhteistyöverkostossa ovat mukana kaupungin ohella Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Itä-Uudenmaan poliisi, Vantaan seurakuntayhtymä sekä yrityksiä ja järjestöjä.

Vantaan turvallisuuden perustana ovat turvalliset liikenneväylät, viihtyisä kaupunkiympäristö ja nuorille mahdollisuuksia tarjoavat koulut. Vantaa kaupunki ja koko turvallisuusyhteistyön verkosto varautuvat tukemaan kaupungin asukkaiden selviytymistä myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Valmiussuunnitelmilla varaudutaan hoitamaan elintärkeiden palveluiden tarjonta kaikissa oloissa.

Pelastuslaitoksen ja kaupungin yhteistyöllä on suunniteltu väestönsuojelun järjestelyt, joilla varaudutaan vahvistamaan pelastustoiminnan tukitoimia, toteuttamaan väestön evakuointeja ja ohjaamaan väestönsuojien rakentamista ja kunnossapitoa asukkaiden vakavien turvallisuusuhkien varalta.

Onnettomuustilanteissa pelastuslaitos auttaa tilanteiden uhreja ja torjuu omaisuusvahinkoja. Rikostilanteiden selvittämisestä huolehtii poliisi. Onnettomuuksien ennaltaehkäisyä ja rikosten torjuntaa tehdään koko turvallisuusyhteistyön verkostolla.

Käytä hätänumeroa oikein

Jos epäilet, onko kyseessä hätätilanne vai ei, on aina parempi soittaa hätänumeroon 112 kuin olla soittamatta.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos