Tikkurilan ajankohtaisista kaavoista pidettiin asukastilaisuus

Valtuustosali 18.9.2019 klo 16.30-19:00

Paikalle saapui noin 30 kuntalaista.

Tilaisuuden ensimmäinen puolituntia oli vapaata keskustelua kaupungin suunnittelijoiden ja asukkaiden kanssa karttojen ääressä. Sen jälkeen tilaisuus avattiin ja suunnittelijat esittelivät Tikkurilan ajankohtaisia kaavoja ja kaavarunkoa.

Vuoden 2015 kaavarunko päivitetään vastaamaan tämän hetken tarpeita ja tulevaisuuden haasteita aina 2030-2040 saakka. Vuoden 2020 alussa valmistuu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, johon voi jättää mielipiteitä. Kaavarungon toivotaan olevan valmis kesäkuussa 2020.

Tilaisuus jatkui työpajalla kolmessa eri ryhmissä. Kaavarungon kaupungin sisäisissä palavereissa oli noussut esille seuraavat teemat:

 • Kaupunkikuva, kaupunkirakenne
 • Liikenne
 • Asuminen ja palvelut
 • Viheralueet ja hulevedet

Pöytien ääressä asukkaat saivat antaa omat näkemyksenä ja viestinsä kaupungin työntekijöille teemoista.

Lopuksi purettiin työpajojen anti ja tilaisuus päätettiin yhteenvetoon.

Ryhmissä nousi esiin seuraavat teemat ja toiveet Tikkurilan kehittämiseen:

Kaupunkikuva, kaupunkirakenne

 • Tikkurilan henki löydyttävä! Kasvot Tikkurilalle! Oma ilme!
 • Hyvät eväät suunnittelulle. Laatua voi tehdä ”vähällä” rahallakin.
 • Korkea rakentaminen kokonaisuuksiksi, ei irrallisia torneja, sopivat paikat asemanseudulla. Nyt torneja on Tikkurilan sisääntuloväylän kohdalla.
 • Asematie 1-3. Mikä on korttelin kohtalo? Säilyykö vanhaa ja tehdään samalla rajusti uutta rinnalla?
 • Aseman seutua pitäisi kehittää - tarvitaan edustava sisääntulo Tikkurilaan.
 • Kaikkea vanhaa ei pitäisi purkaa.
 • Säilytettävän arvoista erityisesti Silkki.
 • Toivottavasti Tikkuraitin rakennuskanta uusiutuu. Lasitettuja terasseja.
 • Kukkakedon päiväkodista tulossa hieno rakennus.
 • Uusi tori ei toimi, elävöitetäänkö vanhaa toria? Voisiko vanhasta torista tehdä esitystorin?
 • Uudelta torilta puuttuvat säilytystilat, sähkö vedetään viereisen kiinteistön kautta.
 • Torin toiminta pitäisi saada alkuun, tiloja ja infraa tarvitaan, esim. Penkkejä

Liikenne

 • Viekö lentorata Tikkurilan vetovoiman? Toivottavasti ei…
 • Kaikenlaisia väyliä liikkumiseen. Hyvät opasteet. Esteettömyys.
 • Hyvinvointikeskus, vanhuskeskus => hyvät liikenneyhteydet tärkeää, ratikan varteen => saavutettavuus olennainen tekijä
 • Ratikka Valkoisen Lähteentien kautta paras ratkaisu. Putkistot kuitenkin uusittava, kaikki kulut eivät mene Ratikan piikkiin. Yhteys palvelisi Hiekkaharjua, Variaa ja lukiota sekä urheilupuistoa.
 • Liittyminen Kehä kolmoselta Tikkurilaan ei ole sujuva. Olisi hyvä, jos suurempi osa liikenteestä ohjautuisi Koivuhaan liittymän kautta.
 • Jos asukasmäärä kasvaa, myös autoliikenne kasvaa.
 • Tikkurilassa kaikki tarvittavat palvelut ovat kävelyetäisyydellä.
 • Sujuva asiakaspysäköinti edelleen yrityksille tärkeää.
 • Sujuva vaihto junasta ratikkaan tärkeä.
 • Tikkuraitti väljemmäksi, istutuskaukalot pois.
 • Joukkoliikenne ei palvele vuorotyöläisiä esim. lentokentän alueella.
 • Prisman pysäköintihalliin ajo aiheuttaa jonoja liikenteeseen.
 • Hyvä, jos tulossa siltayhteys Ratatieltä Dixiin.

Asuminen ja palvelut, työ

 • Kaiken ikäiset ihmiset otettava huomioon.
 • Sekä vuokraa että omistusta tarvitaan. Purettavien tilalle uudet vuokra-asunnot?
 • Onko Tikkurilaan jatkossakin tulossa vain pieniä asuntoja?
 • Ei liian tiivistä asuntorakentamista. Ei liikaa pieniä asuntoja, ne aiheuttavat levotonta ympäristöä.
 • Huoneluvun rajoittaminen maankäyttösopimuksissa ei riitä, tarvitaan rakennusoikeuslukuja rajoittamaan pienten asuntojen toteutumista.
 • Aseman seudun keskeneräisyys ei houkuttele yrittäjiä.
 • Kaupalliset palvelut Tikkurilaan sekä kivijalkaa että kunnon, isompia kauppoja. Mutta ei uutta ”Jumboa” eli ostoskeskusta. Erikoisliikkeitä on lähtenyt, miten ne saadaan takaisin? Esim. Urheiluliike, leipomot. Tavaratalo?
 • Dixi 3, Asematie 1-3 ja Tikkuri yhdessä voisivat muodostaa kaupalliset keskittymän, tilat yhteydessä toisiinsa
 • Kaupallisten toimintojen yhteyteen vessoja, esim. Dixissä liian vähän.
 • Tikkuri on hiljainen, mutta siinä on potentiaalia.
 • Viekö Pasila toimintoja Tikkurilasta? Entä verkkokaupan vaikutus?
 • Miten säilytetään/luodaan alhaisen vuokratason toimitilaa Tikkurilassa? Kaikilla ei ole mahdollisuutta maksaa uuden tilan korkeita vuokria.
 • Kirkkokortteliin sopisi musiikkitiloja, esimerkiksi musiikkisali
 • Nuorisotiloja ei ole
 • Uimahallin viereen maauimala ja tapahtumia!
 • Nyt päivystys Peijaksessa, toivottavasti tulevassa hyvinvointikeskuksessa saa palveluita viikonloppuisinkin!

Viheralueet ja hulevedet

 • Ei kansipihoja. Puut säilytettävä pihoilla.
 • Vanhoja puita tulee säilyttää ja vaalia. Myös uusia puita tulee istuttaa.
 • Tehokkaissa ja ulospäin karuissa uusissa kortteleissa on onnistuneita sisäpihoja.
 • Kirjastopuisto on onnistunut ja virkeä!
 • Ihan tavallisia lenkkeilypolkuja joenrantaan, lisäksi tarvitaan vessoja, toivotaan kahvilaa.

Muuta

Kansalaisaloite: Ostetaan maata Helsingiltä Kehä III:n ja Keravanjoen väliltä.

Tilaisuudessa esitetty materiaali:

Ajankohtaiset kaavat -esitys

Kaavarunko-esitys

Kaupungin edustajina olivat:

 • Ritva Kotilainen, aluearkkitehti
 • Seppo Niva, arkkitehti
 • Terhi Kuusisto, asemakaava-arkkitehti
 • Tuuli Huhtala, asemakaava-arkkitehti
 • Jarmo Pajunen, liikenneinsinööri
 • Ritva-Leena Kujala, kaavoituskoordinaattori

Ajankohtaista