Tikkuraitti

Tikkuraitista halutaan tehdä mahdollisimman hyvin kadun käyttäjiä palveleva kokonaisuus ja viihtyisä ympäristö.

Tikkuraitista halutaan tehdä mahdollisimman hyvin kadun käyttäjiä palveleva kokonaisuus ja viihtyisä ympäristö.

Suunnittelualue rajautuu idässä Kielotiehen ja lännessä Talvikkitiehen. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu Orvokkitie Unikkotien ja Lehdokkitien välillä.

Vantaan kaupungin tekninen lautakunta käsitteli Tikkuraitin ja Orvokkitien yleissuunnitelmaa kokouksessaan 2.4.2019 ja päätti palauttaa yleissuunnitelman valmisteluun. Yleissuunnitelma on nyt päivitetty, ja tekninen lautakunta hyväksyi sen 11.6.2019. Vantaan kaupungin Kuntatekniikan keskus jatkaa Tikkuraitin ja Orvokkitien tarkempaa suunnittelua syksyllä 2019 hallinnollisen katusuunnitelman teolla sekä yksityiskohtaisella kadun rakentamissuunnitelman teolla. Suunnittelijana hankkeessa on Ramboll Finland Oy.

Tikkuraitin ja Orvokkitien atusuunnitelmat asetetaan nähtäville 15.8. – 28.8.2019. Suunnitelmat ovat kyseisenä aikana nähtävissä kaupungin nettisivuilla osoitteessa https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/kadut_ja_viheralueet/asiakaspalvelu/nahtavilla_olevat_suunnitelmat. Suunnitelmista on mahdollisuus antaa muistutuksia sekä katusuunnitelman hyväksymispäätöksestä antaa valitus Helsingin hallinto-oikeuteen. Osallisille on lähetetty kirjeitse tästä tarkemmat ohjeet.

Tikkuraitin tarkemmat suunnitelmat laaditaan vuorovaikutuksessa alueen toimijoiden ja käyttäjien kanssa kuten yleissuunnitteluvaiheessa. Suunnitteluhankkeesta on järjestetty kaksi kaikille avointa yleisötilaisuutta.

  • Ensimmäisessä tilaisuudessa maanantaina 18.3.2019 klo 17:30 – 19:00 (Galleria K, Asematie 7, Vantaa) esittelimme Tikkuraitin yleissuunnitelman. Tilaisuudessa pyysimme palautetta yleissuunnitelmasta sekä kokemuksia ja näkemyksiä Tikkuraitin käyttäjiltä jatkosuunnittelun tueksi. Osallistujia tilaisuudessa oli 18 hlö.
  • Toisessa tilaisuudessa tiistaina 6.8.2019 klo 17.30-19.00 (Galleria K, Asematie 7, Vantaa) esiteltiin alustavia katusuunnitelmia. Osallistujia tilaisuudessa oli 31 hlö. Keskustelua tilaisuudessa herättivät mm. pyöräily sekä ajoneuvoliikenne Tikkuraitilla ja Orvokkitiellä.
  • Lisäksi Tikkuraitin yrittäjille ja kiinteistöjen edustajille tullaan järjestämään vielä erilliset tilaisuudet syksyllä 2019.

Tikkuraitin perusparantamisen on budjetoitu kaupungin investointiohjelmaan vuosille 2020-21.