Toimintakeskukset

Jokainen toimintakeskuksessa työskentelevä kehitysvammainen henkilö kuuluu omaan pienryhmäänsä, jossa on omat ohjaajansa. Ryhmiä muodostaessa otetaan huomioon kunkin kehitysvammaisen toimintakyky, toimintatarpeet ja kiinnostuksen kohteet - unohtamatta sosiaalista vuorovaikutusta.

Ryhmien ohjaajat laativat yhdessä ryhmäläisen kanssa tarkoituksenmukaisen päiväohjelman, joka tähtää kullekin henkilölle laadittujen tavoitteiden toteutumiseen. Yksilölliset tavoitteet, joita tarkistetaan tarpeen mukaan, ovat koko talon henkilökunnan tiedossa ja jokainen sitoutuu niiden toteuttamiseen.

Myyrmäen toimintakeskus

Solkikuja 8 B, 01600 Vantaa
toimintakeskus.myyrmaki@vantaa.fi

Esimies Tarja Oikarinen
p. 050 314 5103
tarja.h.oikarinen@vantaa.fi

Vihreä ryhmä
p. 050 314 5381

Keltainen ryhmä
p. 050 314 5380

Punainen ryhmä
p. 050 302 5339

Sininen ryhmä
p. 050 302 5292
p. 050 303 4425

Violetti ryhmä
p. 050 433 1662
Metsätähden hoitajat

Keittiö ja siivous
p. 050 303 4992

Käenkukan toimintayksikkö

Husbackankuja 1, 01610 Vantaa
p. 043 825 7440

Merja Nummi-Korkiala, merja.nummi-korkiala@vantaa.fi
Rebecca Ahava, rebecca.ahava@vantaa.fi

Esimies Heli Ashaq, heli.ashaq@vantaa.fi
p. 040 534 0611

Käenkukka Facebookissa
Käenkukka Instagramissa

Ruukkukujan toimintayksikkö

Ruukkukuja 5, 01600 Vantaa

Esimies Tarja Oikarinen, p. 050 314 5103
tarja.h.oikarinen(at)vantaa.fi

p. 050 312 2084
p. 050 314 5597
Marika Luoto-Junttonen, marika.luoto-junttonen(at)vantaa.fi
Maili Sorvali, maili.sorvali(at)vantaa.fi

Malminiityn toimintakeskus

Uusiniityntie 3 (1. krs), 01350 Vantaa
malminiitty.toimintakeskus(at)vantaa.fi

Esimies
Elisa Tuomisto, p. 050 312 4510
elisa.tuomisto@vantaa.fi


Ohjaajat:
p. 050 303 4943, Sinisten ryhmä
p. 050 303 4958, Keltaisten ryhmä
p. 040 573 4550, Vihreiden ryhmä
p. 040 705 3727, Pinkkien ryhmä

Vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta:
p. 050 304 5727, 050 304 5703

Malminiityn toimintakeskus tarjoaa osallistumista ja osallisuutta tukevaa päivätoimintaa kehitysvammaisten erityishuollon piiriin kuuluville asiakkaille arkisin viitenä päivänä viikossa, klo 7-17 välillä. Lisäksi toimintaamme kuuluu vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta kolmena arki-iltapäivänä viikossa.

Kehitysvammaisten erityishuollon asiakkaiden osallistuminen toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen mahdollistuu erilaisten kommunikaatiomenetelmien ja henkilökunnan tarjoaman tuen turvin. Päivä- ja viikko-ohjelmat rakentuvat yhdessä keskustellen ja suunnitellen. Teemme yksilölliset suunnitelmat yhteistyössä asiakkaan ja tarvittavien lähiverkostojen kanssa päivätoiminnan tavoitteisiin ja itsemääräämisoikeuteen liittyen.

Asiakkaat ovat jakautuneet toimintakeskuksessamme neljään eri ryhmään, joihin kokoonnutaan kuulumisten, tiedotteiden ja päiväohjelman suunnittelun merkeissä. Asiakkailla on mahdollisuus osallistua oman ryhmän toiminnan ohella erilaisiin pajoihin, esim. luonto-, bändi-, kuvataide- ja lukupiiripajoihin.

Vammaispalvelulain mukaisessa päivätoiminnassa viikko-ohjelmat rakentuvat yhteistyössä asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa yhdessä ideoiden. Jokaisen asiakkaan kanssa laaditaan päivätoiminnan toteuttamissuunnitelma, ja yhteinen toiminta rakennetaan yksilöllisiä tarpeita, tavoitteita ja toiveita huomioiden. Meillä Malminiityssä päiviin mahtuu iloa, yhteiseloa ja onnistumisia! Meille kaikki ovat tervetulleita rohkeasti omana itsenään osaksi monipuolista yhteisöämme!

Tutustu meihin ja toimintaamme lisää Facebookissa.

Kädentaitopaja Kapussi

Kädentaitopaja Kapussi
Väinö Tannerintie 3
01510 Vantaa
Esimies Heli Ashaq
p. 040 534 0611
heli.ashaq@vantaa.fi

Ohjaajat
p. 050 314 5712

Tavitien toimintayksikkö

PL 6712
01030 Vantaan kaupunki
Tavitie 1 B, 01450 Vantaa (käynti talon oikeanpuoleisesta päädystä)

Toimintayksikön esimies: Heli Ashaq, p. 040 534 0611

Toimintaohjaaja Kirsi Nurmi p. 040-1465 776

Ryhti 1 ohjaajat

p. 050 302 5626
p. 050 314 5104
p. 040 194 2076
p. 050-3034672

Ryhti 2 ohjaajat

p. 050 303 4729
p. 043 8259140

Ryhti 3 ohjaajat

p. 043 826 8314

Tavitien Facebook-sivut

Tavitien toimintayksikkö on Vantaan kaupungin vanhus- ja vammaispalveluiden työtoiminnan yksikkö, joka tarjoaa tavoitteellista työtoimintaa 16-64-vuotiaille vammaispalveluiden asiakkaille palveluntarpeiden mukaisesti. Tavitiellä on n. 65 asiakasta, jotka työskentelevät kolmessa eri työtoiminnan ryhmässä.

Yksikössä toteutetaan asiakkaan osallisuutta ja työllistymistä edistävää toimintaa valmentavalla ja kuntouttavalla työotteella. Teemme työtoiminnassa yrityksille erilaisia pientuotteiden pakkaus-, tarroitus-kokoonpano- ja postitustöitä. Nämä alihankintatyöt ovat joko säännöllisesti tai satunnaisesti tehtäviä eriä. Toimintaamme sisältyy myös muuta työ- ja toimintakykyä tukevaa toimintaa sekä ryhmämuotoista työtoimintaa kuten pihatyöryhmiä. Kaikkien asiakkaiden kanssa tehdään yhdessä työtoiminnan toteuttamissuunnitelma, johon kirjataan asiakkaan yksilölliset tavoitteet ja toiveet.

Yksikössämme tehdään yhteistyötä työllistymistä tukevien toimintojen kanssa, jonne ryhmä- tai yksilömuotoisesta työvalmennuksesta kiinnostuneiden asiakkaiden on mahdollista hakea. Yksikössämme on ajoittain myös työllisyyspalvelujen kautta monimuotoisesti työllistettyinä henkilöitä työkokeiluissa tai palkkatuella esim. apuohjaajan tehtävissä.

Työtoiminnasta ei makseta palkkaa, koska kyseessä on sosiaalipalvelu. Työtoimintaan osallistuville maksetaan kuitenkin työosuusrahaa.

Otamme mielellämme vastaan erilaisia pakkaus- ja kokoonpanotöitä. Lisätietoja voi tiedustella sähköpostitse tavitie@vantaa.fi

Ryhti 1

Ryhti 1:ssa työskennellään pääsääntöisesti kahdessa vuorossa, aamupäivisin klo 8-12 ja iltapäivisin klo 12-16.

Työtehtävät ovat erilaisia alihankintatöitä kuten pakkaus-, kokoonpano-, tarroitus-, puhdistus- ja postitustyöt.

Ryhmässä tavoitteena on tukea ja edistää työ- ja toimintakykyä, sosiaalisia- ja elämänhallintataitoja sekä osallisuutta mielekkään työtoiminnan ja muun työkykyä ylläpitävän toiminnan avulla.

Ryhti 1 ryhmään kuuluu myös pienryhmä, jossa tehdään pääsääntöisesti keittiö- ja laitoshuoltotehtäviä. Pienryhmässä on 3 asiakasta ja yksi ohjaaja.

Ryhmässä on 35 asiakasta. Ryhmässä työskentelee kolme ohjaajaa.

Ryhmän ohjaajat tavoittaa numeroista:

p. 050 302 5626
p. 050 314 5104
p. 040 194 2076
p. 050-3034672

Ryhti 2

Asiakkaat ovat kokopäiväisesti työtoiminnassa klo 9.00–14.30 välisenä aikana. Ryhmässä tehdään alihankinnan töitä 1-4 tuntia päivässä.

Alihankintatöiden lisäksi asiakkaiden viikko-ohjelmaan sisältyy myös muuta työ- ja toimintakykyä tukevaa toimintaa asiakkaiden toiveiden mukaisesti esim. luovia toimintoja, askartelua, musiikkia ja elokuvia.

Ryhmässä tuetaan asiakkaan omatoimisuutta ja mahdollisimman itsenäistä suoriutumista, sekä kannustetaan oman mielipiteen ilmaisemiseen ja omien valintojen tekemiseen.

Ryhmässä on 15 asiakasta. Ryhmässä on kaksi ohjaajaa.

Ryhmän ohjaajat tavoittaa numeroista:

p. 050 303 4729
p. 043 8259140

Ryhti 3

Ryhti 3:ssa asiakkaat työskentelevät pääsääntöisesti kokopäiväisesti klo 9-14.30.

Ryhmässä tehdään pakkaus- ja tarroitustöitä 0-2 tuntia päivässä. Alihankintatöiden ohella työpäivään kuuluu muuta työkykyä ylläpitävää toimintaa, mm. sosiaalista kanssakäymistä, ajankohtaisista ja yhteiskunnallisista asioista keskustelua, kahvin keittoa ja muita pieniä tehtäviä sekä liikuntaa, pelejä, musiikkia että kädentaitoja.

Ryhmässä kannustetaan ja ohjataan itsenäisen elämän taitojen harjoitteluun ja ympäröivän yhteiskunnan jäsenenä toimimiseen. Käymme yhdessä kirjastossa ja kaupassa, keskustelemme itsestä huolehtimisesta, terveydestä ja omasta hyvinvoinnista.

Sosiaalisten taitojen harjaannuttaminen yksilöllisillä keinoilla on ryhmässä tärkeää. Toiminnassamme avainasemassa ovat osallisuus, oman mielipiteen ilmaiseminen, valintojen tekeminen, sekä kontaktin ottaminen toisiin ihmisiin.

Ryhmässä on 13 asiakasta. Ryhmässä on kaksi ohjaajaa.

Ryhmän ohjaajat tavoittaa numeroista:

p. 043 826 8314

Ajankohtaista