Kuljetuspalvelujen järjestäminen

Kesällä 2018 taksiliikenne vapautui kilpailulle, eivätkä yleiseen taksitaksaan perustuvat vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset ole enää mahdollisia. Vantaa on kilpailuttanut kuljetuspalvelut yhdessä Keravan kanssa. Kaupunkien vammais- ja vanhusneuvostojen edustajat ovat olleet mukana hankintatyöryhmässä.

Uudet kuljetuspalvelusopimukset tulevat voimaan 1.4.2020 ja ovat voimassa 31.3.2023 saakka, jonka jälkeen sopimuksia on mahdollista jatkaa yhdellä optiovuodella.

Asiakkaalle helppoa ja yksilöllistä palvelua

Palveluntuottaja tulee vastaamaan koko palveluketjusta, eli matkojen tilausjärjestelmään, välitykseen ja kuljetuspalvelun järjestämiseen liittyvistä asioista. Palveluntuottajalta edellytetään, että tilauskyyti toteutuu sovittuna ajankohtana asiakkaan tarpeisiin sopivalla autolla. Kuljetusten tilauksen ja kuljetuspalvelujen tulee toimia ilman häiriöitä vuoden jokaisena päivänä vuorokauden ympäri. Tärkeää on, että palveluntuottaja tarjoaa ammattitaitoista, yksilöllistä ja ystävällistä palvelua, joka huomioi asiakkaiden erityiset tarpeet.

Hankinta jakautuu kahteen osakohteeseen:

  • tavalliset taksikuljetukset
  • esteettömät taksikuljetukset

Kuhunkin osakohteeseen on valittu kolme palveluntuottajaa: Fixutaxi Oy, Lähitaksi Oy, ja Menevä Oy.

Asiakas voi valita palveluntuottajakseen minkä tahansa kolmesta vaihtoehdosta ja tarvittaessa vaihdella palveluntuottajien välillä.

Asiakas voi tilata kuljetuspalvelun suoraan palveluntuottajalta puhelimella, tekstiviestillä, sähköpostilla tai mobiilisovelluksella. Kuljetuspalvelun tilaus on asiakkaalle maksuton ja asiakas maksaa kuljetuksesta omavastuuosuuden.

Kuljetuspalvelujen laadun valvonta paranee

Palveluntuottajat ovat sitoutuneet raportoimaan kaikista palautteista ja reklamaatioista kaupungeille. Sopimukseen on määritelty palveluntuottajien vähimmäisehdot sekä sanktiot sopimuksen rikkomisesta. Myös asiakkaalla on aktiivisempi rooli kuljetuspalvelujen valvonnassa, sillä hän voi antaa palautetta ja tarvittaessa vaihtaa aina halutessaan palveluntuottajaa. Palveluntuottajille tämä tarkoittaa, että heidän on kilpailtava asiakkaiden kuljetuksista laadulla.

Kuljetuspalvelun asiakkaat saavat tarkempia tietoja ja ohjeita muutoksesta kirjeitse ennen 1.4.2020.

Ajankohtaista