Koululaisten päivätoiminta

Vammaispalvelut järjestää koululaisten päivätoimintaa koululaisille, jotka kehitysvammansa tai vaikean autismin vuoksi eivät pysty olemaan yksin kotona ennen koulupäivän aloittamista tai koulupäivän jälkeen.

Palvelulla mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti tai opiskelu päiväaikaan. Hoito on ryhmämuotoista toimintaa koulujen tiloissa. Palvelupäätöstä haetaan oman alueen vammaissosiaalityöntekijältä, katso palvelutarpeen arviointi.

Ajankohtaista