Henkilökohtainen apu

Koronaepidemiaan liittyvää tietoa

Tietoa koronaviruksesta

Vantaalla järjestetään vammaiselle henkilölle henkilökohtaista apua seuraavilla tavoilla:

1. Työnantajamalli

Vantaan kaupunki korvaa vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset työnantajan maksettavaksi kuuluvine lakisääteisine maksuineen ja korvauksineen sekä muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut.

2. Palveluseteli

Vantaan kaupunki myöntää vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluiden hankkimista varten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetussa laissa (569/2009) tarkoitetun palvelusetelin, jonka arvo vastaa vammaispalvelupäätöksessä myönnettyä henkilökohtaisen avun tuntimäärää.

Tutustu Henkilökohtaisen avun palvelusetelin sääntökirjaan.

3. Ostopalvelu

Vantaan kaupunki hankkii vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluita kilpailutetuilta palveluntuottajilta.

Kaikki Vantaalla käytössä olevat henkilökohtaisen avun toteuttamistavat ovat käyttäjälleen maksuttomia.

Vantaan henkilökohtaisen avun ohje koronavirusepidemian ajalle

Tavoitteena on turvata välttämätön henkilökohtainen apu ja koronaviruksen leviämisen torjuminen!

 • Poikkeusolojen aikana Vantaan henkilökohtaisen avun ohjaus ja neuvonta toimivat normaalisti.
 • Jos epäilet sairastuneesi/altistuneesi koronavirukseen, katso ensin Vantaan kaupungin yleiset ohjeet, kuinka tilanteessa tulee toimia.
 • Sinulle saattaa tulla avustajatarpeen osalta muutostarpeita. Kokonaistilanteesi arvioidaan ja hoitosi sekä palvelu suunnitellaan uudelleen, ole yhteydessä vammaisneuvontaan palvelujen uudelleen arvioimiseksi.

Vantaan kaupunki suosittelee, että henkilökohtainen apu kohdennetaan niille asiakkaille, joille henkilökohtainen apu on päivittäisten toimintojen ja kotona pärjäämisen kannalta välttämätöntä.

 • Vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä ovat kielletty. Myös henkilökohtaisen avustajien käyntejä asumisyksiköissä tulee välttää.
 • Avustajan kanssa voi kuitenkin edelleen käydä esimerkiksi ulkoilemassa. Käytännöistä on sovittava asumisyksikön henkilökunnan kanssa.

Miten toimia, jos itse sairastut koronavirukseen tai joudut karanteeniin

Tällöin sinulle tulee avustajatarpeen lisäksi mahdollisesti sairaanhoidollinen avun tarve. Kokonaistilanteesi arvioidaan ja hoitosi ja palvelu suunnitellaan uudelleen, ole yhteydessä vammaisneuvontaan palvelujen uudelleen arvioimiseksi.

 • Vammaisneuvonta p. 09 8392 4682 (ma–pe klo klo 9-15), vammaisneuvonta@vantaa.fi
 • Vantaalaisille auennut puhelinneuvonta koronaviruksesta. Uuden neuvontapalvelun numero on 09 8395 0070. Puhelinnumerossa palvellaan vantaalaisia arkisin kello 8–18 ja viikonloppuisin kello 9–15.
 • Muina aikoina vantaalaisia neuvoo koronavirustartuntaan liittyvissä asioissa ota yhteyttä Päivystysapuun, p. 116 117.

Henkilökohtainen avustajasi ei mahdollisesti voi tulla kotiisi töihin, jos:

 • sairastut koronaviruksen takia tai
 • samassa taloudessa asuva perheenjäsenesi sairastuu tai
 • perheesi saa määräyksen pysytellä karanteenissa tai
 • asumisyksikkösi saa määräyksen pysytellä karanteenissa.

Näissä tilanteissa arvioi lomautuksen mahdollisuus työnantajaoppaassa kerrotulla tavalla.

Avustamisten turvaamiseksi tässä poikkeuksellisessa tilanteessa samassa kodissa asuva perheenjäsen voi tarvittaessa toimia avustajana väliaikaisesti. Palkanmaksua varten solmi hänen kanssaan määräaikainen työsopimus.

Miten toimia jos avustajasi sairastuu koronavirukseen tai joutuu karanteeniin

Henkilökohtaisen avustajan työnantaja:

Jos avustaja sairastuu tai joutuu olemaan kotonaan karanteenissa altistumisepäilyn takia, voit palkata toisen henkilön avustajasi sijaiseksi hänen sairauslomansa/karanteeninsa ajaksi. Poikkeuksellisesti myös muun omaisen on mahdollista toimia väliaikaisesti avustajana.

Jos et saa palkattua avustajaa itsellesi selvitetään tarvittaessa mahdollisuus henkilökohtaiseen apuun muilla toteutustavoilla, ole yhteydessä vammaisneuvontaan.

Voit poikkeuksellisesti myöntää sairastuneelle avustajallesi enintään seitsemän peräkkäistä kalenteripäivää sairauslomaa ilman lääkärinlausuntoa. Pidemmästä poissaolosta tarvitaan edelleen lääkärinlausunto.

Henkilökohtainen apu palvelussetelillä

Palvelusetelillä henkilökohtaista apua tuottavien palveluntuottajien tulee pyrkiä etsimään asiakkaalle toinen avustaja, jos avustajasi sairastuu tai joutuu olemaan kotonaan karanteenissa altistumisepäilyn takia. Palveluntuottajan voi olla mahdollista myös väliaikaisesti palkata omaisesi avustajan tehtävään. Keskustele tästä valitsemasi palveluntuottajan kanssa.

Suosittelemme seuraamaan aktiivisesti THL:n julkaisemia (www.thl.fi) ohjeita koronavirukseen liittyen.

Myös Heta-liitto on julkaissut myös ohjeen koronavirukseen varautumisesta (https://heta-liitto.fi/tietopankki/uutiskirjeet/).

Lisätietoja ja päivittyvät ohjeet löytyvät tästä.

Vammaisneuvonta p. 09 839 24682, arkisin klo 9-15 tai vammaisneuvonta@vantaa.fi.

Palkanmaksuun, palkkaukseen ja työsopimusasioihin liittyviin lisäkysymyksiin voi kysyä neuvoa osoitteesta: henka@vantaa.fi

Henkilökuntaisen avun työnantajamalli ja palkanmaksu

Työnantajamallilla vammainen henkilö palkkaa avustajansa itse ja Vantaan kaupunki korvaa vammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset. Työnantajana toimivan vammaisen henkilön maksettavaksi kuuluvat tällöin lakisääteiset maksut ja korvaukset sekä muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut. Vantaan kaupunki korvaa vammaiselle työnantajalle suoranaiset avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset sekä sellaiset muut kustannukset, jotka johtuvat työnantajan lakisääteisistä velvoitteista.

Vammainen henkilö toimii työnantajana tai työnjohtajana sillä viikko- tai kuukausituntimäärällä, mikä hänelle on vammaispalvelupäätöksen mukaan myönnetty. Vantaan kaupunki maksaa avustajalle maksimissaan päätöksen mukaisen viikko- tai kuukausituntimäärän mukaisen palkan. Palkanmaksussa huomioidaan lakisääteiset vakuutukset, työntekijän sosiaaliturvamaksut sekä päätöksen mukaisesti ilta- ja viikonlopputyön lisät.

Vammainen henkilö (tai hänen huoltajansa tai edunvalvonjansa) palkkaa avustajan itse ja toimii avustajansa työnantajana. Työnantajana toimiva henkilö tekee kirjallisen työsopimuksen palkkaamiensa avustajien kanssa.

Palkanmaksu perustuu työsopimukseen ja siinä ilmoitettuun viikko- tai kuukausituntimäärään, joka ei saa ylittää päätöksen mukaista tuntimäärää. Palkanmaksun perusteena käytetään työtuntilistaa, joka toimitetaan todellisista tehdyistä työtunneista Vantaan kaupungin vammaispalvelujen toimistosihteereille.

1.11.2019 alkaen henkilökohtaisen avun työnantajien on mahdollista syöttää toteutuneet työtuntilistat Suoratyön Itsesyöttö -järjestelmässä.

Henkilökohtaisen avustajan työnkuva

Henkilökohtaisen avustajan työhön voi sisältyä avustamista päivittäisissä toimissa, työssä, opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Avun tarve ja avustajan työ ovat yksilöllisiä ja riippuvat vammaisen henkilön yksilöllisestä tilanteesta, avun tarpeesta ja elämäntilanteesta. Tämän vuoksi jokainen avustajan työpaikka on erilainen ja painottuu kunkin kohdalla eri asioihin.

Henkilökohtaisella avulla pyritään edistämään vammaisen henkilön itsenäistä elämää ja tasavertaista osallistumista yhteiskunnan jäsenenä.

Ajankohtaista

Twitter