Perhehoito

Tarjoamme vammaisille ja ikäihmisille heidän tarpeisiinsa kohdennettua perhehoitoa.

Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan asiakkaan kotona. Perhehoitoa voidaan myöntää joko pitkä- tai lyhytaikaisena palveluna. Perhehoito on kodinomainen vaihtoehto myös omaishoitajan vapaapäivien toteuttamistapana.

Perhehoidon tavoitteena on turvata hoidettavalle asiakkaalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito sekä antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon, läheisiin ihmissuhteisiin ja edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalisia suhteitaan.

Perhehoitoa järjestettäessä noudatetaan ensisijaisesti sosiaalihuoltolaissa määrättyjä periaatteita ja perhehoitolain menettelyä koskevia säännöksiä sekä asianomaisia erityislakeja ja asetuksia. Asiakkaan palvelusuunnitelmaneuvottelun yhteydessä arvioidaan asiakkaan perhehoidon tarve.

Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa mukaan on sopiva antamaan perhehoitoa. Perhehoitajan tulee suorittaa ennakkovalmennus ennen perhehoitajaksi ryhtymistä. Vantaan kaupunki järjestää säännöllisesti ennakkovalmennuksia perhehoitajiksi ryhtyville.

Perhehoitopalvelu käynnistyy kun asiakas ja perhehoitaja ovat tutustuneet toisiinsa ja molemmat osapuolet sekä kaupunki on hyväksynyt palvelun käynnistymisen.

Perhehoito on sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan on huolehdittava sosiaalihuoltolain 14 §:n mukaan. Perhehoidon tavoite ja toteutustavat on määritelty perhehoitolaissa (263/2015).

Lisätietoa perhehoitopalvelusta
Laatukoordinaattori
Sanna Kytölä
etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi
p. 050 304 2907

Ajankohtaista